Land wordt geladen
Gebruik twee vingers om de kaart te verplaatsen

Beleidsbeïnvloeding

Samen met partners wereldwijd werkt Woord en Daad aan duurzame verandering voor mensen in armoede, vanuit Bijbels perspectief. Om echte langdurige verandering te realiseren is samenwerken met en beïnvloeden van overheden in Nederland en in de landen waar Woord en Daad actief is, heel belangrijk. Zij hebben ten slotte de belangrijke taak om beleid te voeren dat het welzijn van de mensen bevordert. In Nederland en daarbuiten. En wat in Nederland en Europa besloten wordt, heeft veel invloed op de levens van mensen ver weg!

Meer informatie

Bewustwording

Samen dragen we zorg voor Gods prachtige schepping en hebben we oog voor mensen wereldwijd

Bewustwording