Een baan is meer dan een salaris. Het verandert het leven van jongeren, hun familie en de gemeenschap. Werk en Opleiding ondersteunt jongeren (15-35 jaar) in Latijns-Amerika, Afrika en Azië naar een inkomen als werknemer of ondernemer.

Ondernemerschap

We stimuleren ondernemerschap. We zien een generatie met levendige ambities en ideeën. Jongeren worden toegerust in vakkennis en ondernemerschap. Job Booster ondersteunt jongeren die een bedrijf starten en stimuleert banken en lokale overheden om dit ondernemerschap te ondersteunen, bijvoorbeeld met leningen. Iedere jonge ondernemer wordt de eerste maanden gecoacht door een ervaren ondernemer. Ook ondersteunt Job Booster startups van jongeren om door te groeien tot een midden- of kleinbedrijf.

Waardig werk

In alle trainingen is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van de jongeren. De trainingen life skills en Waardig werk zijn gebaseerd op Bijbelse principes. Deze trainingen versterken het zelfvertrouwen van jongeren en leert hen oog te hebben voor duurzaamheid en sociale gerechtigheid. Zo dragen we bij aan een nieuwe generatie ondernemers die werken met oog voor de schepping en de naaste.

Resultaten 2021-2023

16.837
jongeren vonden een baan
30.531
jongeren startten een onderneming
1.325
jongeren ontvingen een lening via Job Booster
Land wordt geladen
Gebruik twee vingers om de kaart te verplaatsen

Meer informatie over Werk en Opleiding?

Bertine Vermeer Programmaleider Werk en Opleiding