Bezinning

Het verzoek kwam niet zomaar. Vorig jaar mocht Woord en Daad een lezing verzorgen op de toerustingsdag voor diakenen van de Hersteld Hervormde Kerk. Wim Verweij, secretaris van de diaconie te Maartensdijk: ‘Op deze bijeenkomst over het thema ‘Dienen wereldwijd’ werd ons nadrukkelijk onder de aandacht gebracht dat noodhulp nodig en goed is, maar dat preventieve projecten vaak veel minder in de belangstelling staan en eigenlijk nog belangrijker zijn. Daardoor kunnen noodsituaties juist worden voorkomen. Dat bracht bij de diaconie een bezinning op gang. De eerste taak van de diaconie ligt weliswaar binnen de eigen gemeente, en vervolgens in de lokale gemeenschap en het eigen land, maar ten slotte ook wereldwijd.’

Omdat er in die tijd ook wat meer vermogen beschikbaar kwam, leidde een en ander ertoe dat de diaconie contact zocht met Woord en Daad. Met elkaar gingen we op zoek naar een geschikt project om voor een langere periode te ondersteunen. ‘Woord en Daad is gezien grondslag en doelstelling onze vanzelfsprekende partner als het gaat om ontwikkelingshulp.’ De keuze viel op een vakonderwijsproject in Oeganda, dat door de diaconie voor een periode van vijf ondersteund zal worden.

Waardering

Verweij spreekt met waardering over het project. ‘Het is goed ingebed in de plaatselijke situatie door nauw samen te werken met een lokale partnerorganisatie. Het richt zich op de groepen die het meest kwetsbaar zijn en is met de focus op onderwijs ook uitgesproken toekomstgericht. Belangrijk is uiteraard ook dat het onderwijs vanuit een christelijke levensovertuiging wordt gegeven.’

De komende tijd zal het project op gezette tijden onder de aandacht gebracht worden binnen de gemeente. ‘We hopen in het najaar een gemeenteavond te houden om het project aan de gemeente te presenteren. Van daaruit kunnen andere initiatieven ontstaan om de gemeente betrokken te houden. Het is in ieder geval de bedoeling om de jongeren in de gemeente actief te betrekken. En via de kerkbode zal er met enige regelmaat een bericht worden geplaatst over de voorgang van het project.’