Beleidsbeïnvloeding

Opkomen voor de verre naaste in Den Haag en Brussel

Samen met partners wereldwijd werkt Woord en Daad aan duurzame verandering voor mensen in armoede, vanuit Bijbels perspectief. Om echte langdurige verandering te realiseren is samenwerken met en beïnvloeden van overheden in Nederland en in de landen waar Woord en Daad actief is, heel belangrijk. Zij hebben ten slotte de belangrijke taak om beleid te voeren dat het welzijn van de mensen bevordert. In Nederland en daarbuiten. En wat in Nederland en Europa besloten wordt, heeft veel invloed op de levens van mensen ver weg!

Daarom hebben we bij Woord en Daad een team van drie politiek adviseurs. In Nederland en Brussel zijn zij voortdurend in gesprek met ambtenaren en politici om hen ervan te overtuigen te blijven investeren in ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling wereldwijd. En om beleid dat het welzijn van mensen in de weg staat, aan te passen. Dit doen ze door middel van gesprekken, het schrijven van brieven, het presenteren van onderzoeken, het organiseren van werkbezoeken, het in de gaten houden van de politieke agenda en het volgen van debatten. Onze partnerorganisaties doen hetzelfde in de landen waar zij actief zijn. Bovendien kan Woord en Daad de informatie van onze partners weer gebruiken in onze lobby in Den Haag en Brussel!

Onze thema’s

De politiek adviseurs van Woord en Daad zetten zich in voor verschillende thema’s. Zij doen dat via netwerken en platforms waarin ze samenwerken met andere politiek adviseurs.

Nederland

  • Partos een stevig budget voor ontwikkelingssamenwerking, aanpakken van de grondoorzaken van migratie
  • Building Change duurzame ontwikkeling wereldwijd, Sustainable Development Goals
  • PerspActive jeugdwerkgelegenheid in Afrika
  • MVO Platform over maatschappelijk verantwoord ondernemen

Europese Unie

/ TEAM

Floris Grijzenhout

Kees Knulst

@KeesKnulst

Maarten van Nieuw Amerongen

@MaartenvNA

/ PROJECTEN

Geef voor Beleidsbeïnvloeding

Uw gift wordt binnen dit expertise-gebied ingezet waar dat het meest nodig is.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring