fbpx

Noodhulp en Weerbaarheid

Wereldwijd nemen natuurrampen toe. Niet alleen in aantal, ook de gevolgen van deze rampen zijn veel groter. In enkele seconden kan een aardbeving een samenleving ruïneren. Over een periode van enkele jaren kan droogte gemeenschappen ontwrichten. Het zijn twee voorbeelden van situaties van mensen in nood. Woord en Daad wil onze kwetsbare naaste bijstaan. Zowel bij acute rampen als bij rampen die zich langzamer voltrekken. Dat doen we door noodhulp met een focus op weerbaarheid.

Direct na een natuurramp komt Woord en Daad samen met lokale partners in actie. Basisbehoeften als voedsel en onderdak staan dan hoog op de agenda. Vanaf de start van de noodhulp beginnen we ook met wederopbouw en weerbaarheid. Hoe kan de lokale gemeenschap sterker en veerkrachtiger worden? Hoe versterken we de regio zo dat deze een volgende ramp beter aankan? Denk bijvoorbeeld aan aardbeving bestendige huizen in een aardbevingsgebied. Zo is noodhulp geen eenmalige interventie, maar een langetermijnplan.

Preventieve noodhulp

Aardbevingen zijn nauwelijks te voorspellen, maar een ramp als droogte ontwikkelt zich vaak over enkele jaren. Dat betekent dat we al kunnen ingrijpen voordat de ramp in volle hevigheid zichtbaar wordt. In deze gebieden zetten we weerbaarheidsprojecten op. We helpen de bevolking om de uitdagingen het hoofd te bieden. Een voorbeeld is het project in Shalla, Ethiopië. In deze droge regio helpen we de bevolking met een duurzame waterhuishouding.

Afhankelijk van de plaats en de impact werken we regelmatig samen met het Christelijk Noodhulpcluster. Dit cluster bestaat uit zes Nederlandse christelijke organisaties op het gebied van noodhulp en ontwikkeling.

Mens en mentaliteit

Woord en Daad maakt mensen bewust van talenten en verantwoordelijkheden, om met een positieve instelling initiatief te nemen voor verbetering van de leefomstandigheden. Zowel voor als na een natuurramp.

Omgeving en economie

Woord en Daad werkt samen met professionele lokale organisaties, overheden en bedrijven die de uitdagingen van de omgeving omzetten in kansen. In alle hulp hebben we oog voor de stimulering van lokale economie, handel en natuurlijke leefomgeving. Dat helpt een land vooruit.

Lange-termijn aanpak

Woord en Daad gelooft dat samenwerken nodig is om de impact van lange termijn projecten te borgen.  Dat betekent hulp in verbinding met bijvoorbeeld huizenbouw, watersystemen, verhogen van inkomen en herstellen van de harmonie.

Geef voor Noodhulp & Weerbaarheid

Uw gift wordt binnen dit expertise-gebied ingezet waar dat het meest nodig is.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Woord en Daad maakt gebruik van cookies.

Door cookies te accepteren helpt u Woord en Daad bij het verbeteren van de website. Lees meer in ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluit deze melding
Privacy-instellingen