Bijen veranderen levens

Sinds 2015 investeert Woord en Daad in de honingsector in Oeganda. Dankzij die investering staat er een netwerk van Rural Transformation Centers (RTC). Via dit netwerk van RTC’s verkopen imkers in heel Oeganda hun honing tegen een goede prijs. Vanuit deze stevige basis kunnen we bijdragen aan sociale verandering.

Busy Bees stimuleert acceptatie en gelijkwaardigheid van kwetsbare bevolkingsgroepen. Want ieder mens is naar Gods beeld geschapen is. Tegelijk zetten we in op goed rentmeesterschap. Bijen vervullen een sleutelrol in onze aanpak. Uitbuiting van mensen en de schepping wordt vaak veroorzaakt door voedselonzekerheid en armoede. Met het Busy Bees-programma pakken we die twee oorzaken aan.

Voedselzekerheid

We introduceren moestuinen in de dorpen. De mensen werken samen in deze tuinen en verbouwen voedzame gewassen, zoals tomaten, bonen en sorghum. Daarnaast stimuleren we het planten van fruit- en notenbomen. Deze bomen hebben een dubbel doel. Ten eerste leveren mango’s, cashews en macadamia een goede prijs op. Samen met de moestuinen dragen de bomen bij aan meer voedselzekerheid voor gezinnen.

Jennifer oogst honing en respect

Bomen beschermen

Ten tweede hebben de bomen een positief effect op de leefbaarheid in het gebied. Bomen bieden schaduw aan mensen, dieren en gewassen. Zo staan koffieplanten in Centraal-Oeganda in de schaduw van macadamia-bomen. Onder de grond houden boomwortels regenwater langer vast. Ook voorkomen de wortels dat vruchtbare grond wegspoelt tijdens een zware regenbui.

Bijen en inkomen

Voor een goede oogst is een goede bestuiving nodig. Bijen bestuiven de gewassen en leveren honing. Honing levert een goede prijs op. We trainen jongeren en volwassenen om met weinig materialen een bijenkast te maken. Dankzij microkredieten kunnen de imkers meer bijenkasten en materialen kopen.

Met moestuinen, fruit- en notenbomen en honing dragen we bij aan meer voedselzekerheid en meer inkomen voor gezinnen. Daarmee krijgen deze gezinnen perspectief voor de toekomst.

Bijen tegen uitbuiting

De afgelopen jaren ondersteunden we kwetsbare bevolkingsgroepen. Blinde en dove mensen gingen aan de slag als imker. Vluchtelingen en Batwa leerden professioneel bijenhouden. In 2024 breiden we dit uit en gaan we kinderuitbuiting tegen door gezinnen te ondersteunen. Ook stimuleren we boeren en imkers om goede rentmeesters te zijn. We motiveren ondernemers in de honingsector om rechtvaardig te handelen met zorg voor hun naasten en de schepping.

Zo dragen bijen bij aan sociale verandering. Het is onze Bijbelse opdracht om recht te doen aan onze naasten en de schepping te bewerken en te bewaren. Strijd u mee tegen uitbuiting van onze naaste en de schepping?

Doelstellingen

  • Gezinnen hebben voldoende te eten en een goed inkomen
  • Gemeenschappen zien de meerwaarde van bomen voor het leefklimaat in hun omgeving
  • Imkers verdienen een goed inkomen dankzij honing
  • Gemeenschappen hebben oog voor de kwetsbaren in hun omgeving en accepteren hen als medemens

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Resultaten Busy Bees

Busy Bees is onderdeel van Agrarische Ontwikkeling