Onderwijs, maaltijden en medische zorg

Zo’n 40 procent van de inwoners in Benin moet van minder dan 1,90 dollar per dag rondkomen. Dit heeft grote invloed op hun toekomstperspectief. Uit onmacht gaan kinderen vaak op jonge leeftijd al werken. Het recht op onderwijs lijkt voor hen niet te gelden.

Juist de kinderen uit deze gemarginaliseerde groepen bieden we toegang tot onderwijs, maaltijden en medische zorg. Ook verbeteren we de sanitaire voorzieningen op de scholen en werken we aan een schone en veilige leeromgeving. Dit voorkomt ziekte en vroegtijdige uitval van leerlingen.

Ondersteuning voor ouders en leraren

Om de kinderen gemotiveerd te houden, betrekken we ook de ouders bij het onderwijs. Zij worden bewust gemaakt van de rechten van hun kinderen, ze worden begeleid bij het verdienen van een inkomen en leren lezen en schrijven. Zo ontstaat een stabiele gezinssituatie, waarin kinderen kunnen dromen over een hoopvolle toekomst.

Niet alleen de kinderen en ouders ontvangen onderwijs, maar ook de leraren keren regelmatig terug naar de schoolbanken om training te ontvangen. Ze verbeteren hun lesvaardigheden in taal, rekenen en het geven van Bijbelonderwijs. Schooldirecteuren worden via INCE getraind in leiderschap, het motiveren van leraren en in samenwerken met andere scholen. Door een netwerk van christelijke scholen op te bouwen en lobby te voeren bij de overheid, ontstaan kansen om het onderwijs op grote schaal te verbeteren!

Doelstellingen

  • 1.650 kinderen ontvangen christelijk onderwijs, maaltijden en medische zorg
  • Families leren hun inkomsten vergroten, zodat ze uit de extreme armoede komen
  • Leraren en schooldirecteuren worden getraind om de onderwijskwaliteit te verbeteren

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Christelijk onderwijs voor kinderen in armoede

Meer over het onderwijsprogramma