Naar school

Zo’n 3.900 kinderen ontvangen via het onderwijsprogramma christelijk onderwijs, maaltijden en medische zorg. Daarnaast betrekken we de ouders bij het onderwijs. Zij zien hierdoor het belang van onderwijs en krijgen de kans om zelf ook nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Dit is erg waardevol!

Inclusief onderwijs

In Burkina Faso gaat ruim 70% van de kinderen met een beperking niet naar school. Woord en Daad zet zich samen met CREDO in om het onderwijs inclusiever te maken. In 2024 bieden we zo’n 50 kinderen met downsyndroom toegang tot onderwijs. Zo’n twee tot drie dagen per week is er een extra begeleider aanwezig op school die helpt met de lesstof. De begeleider geeft extra uitleg en kijkt naar aangepaste opdrachten die het kind kan doen. Op de andere twee dagen krijgen de kinderen thuisonderwijs. De kinderen leren dan bijvoorbeeld koken en wassen, er worden educatieve spelletjes gespeeld en er is aandacht voor het gedrag van het kind.

Versneld onderwijs

Ook hebben we aandacht voor (vluchtelingen)kinderen die in het verleden gestopt zijn met school of nooit naar school zijn geweest. Op de speed schools van CREDO leren deze kinderen gedurende negen maanden basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Zo’n 25 tot 30 kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in de groep. Bij het afronden van het versneld onderwijs hebben de kinderen hetzelfde niveau als kinderen die drie jaar naar de basisschool zijn geweest. Ook zijn de kinderen zich bewuster van hun mogelijkheden voor de toekomst. Mooi om te zien!

Doelstellingen

  • Bijna 3.900 kinderen ontvangen christelijk onderwijs, maaltijden en medische zorg
  • Inclusief onderwijs: toegang tot onderwijs voor 50 kinderen met down-syndroom
  • Versneld onderwijs voor 1.200 schoolverlaters en kinderen op de vlucht

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Christelijk onderwijs voor kinderen in armoede

Meer over het onderwijsprogramma