Goed, christelijk onderwijs

Ruim 3.500 kinderen uit arme gezinnen krijgen via het onderwijsprogramma toegang tot de scholen van Hope Enterprises en EDA. Zo’n 200 van hen wonen in Sodo, een stad waar veel kinderen al op jonge leeftijd betrokken raken bij kinderarbeid. Via het onderwijs krijgen ze de kans om zich te ontwikkelen en de armoede waarin ze opgroeien te ontstijgen. Daarnaast ontvangen de kinderen maaltijden en medische zorg.

Training voor ouders en docenten

Het onderwijsprogramma richt zich niet alleen op de kinderen: ook de ouders worden betrokken bij het onderwijs en volgen allerlei trainingen. Ze leren bijvoorbeeld hoe ze voor een goede hygiëne zorgen, ziektes voorkomen en voedzame maaltijden bereiden. Ook krijgen ze handvaten om hun inkomsten te vergroten, zodat ze beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

De docenten leren stap voor stap hoe ze de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren. Zo werken we samen aan duurzame verandering!

Schoon water en goede hygiëne op school

Om goed te kunnen leren heeft een kind meer nodig dan alleen passend lesmateriaal en een goede leraar. We werken ook aan toegang tot schoon drinkwater, goed sanitair en betere hygiëne op basisscholen in Ethiopië. Hierdoor worden de kinderen minder snel ziek en is de kans dat kinderen een leerachterstand oplopen en in sommige gevallen zelfs stoppen met school kleiner.

Sponsor een kind

Doelstellingen

  • Christelijk onderwijs voor 3.500 kinderen die opgroeien in armoede
  • Gezonde maaltijden en medische zorg voor ieder kind
  • Training voor ouders en docenten
  • Toegang tot drinkwater en goed sanitair op alle scholen

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Christelijk onderwijs voor kinderen in armoede

Meer over het onderwijsprogramma