De school als veilige plek

Veel kinderen in Guatemala groeien op in gevaarlijke wijken waar ze al jong in contact komen met geweld door straatbendes. Mark weet er alles van: zijn vader wordt tijdens zijn werk als autowasser verward met een crimineel en wordt vermoord. Een harde klap voor de familie. Zijn moeder raakt in die periode verstrikt in een web van drugs en misdaden. Mark wordt vooral opgevoed door zijn broers, zus en oma.

Onderwijs in een veilige omgeving van een docent die in zijn leerling gelooft, is dan van grote waarde. Al sinds 1976 investeert Woord en Daad samen met AMG in christelijk onderwijs in Guatemala. De kinderen ontvangen naast het onderwijs ook een maaltijd en medische zorg.

80.000 docenten getraind

Jarenlang is er te weinig geïnvesteerd in het opleiden van docenten. En dat terwijl een goede en betrokken docent juist het verschil maken. Lesgeven wordt vaak gezien als een laatste beroepsoptie, waardoor de motivatie van docenten matig is. Dat heeft natuurlijk negatieve gevolgen voor de leerprestaties van de kinderen. Om goed onderwijs voor de kinderen te waarborgen, zijn we sinds 2019 gaan samenwerken in een breder consortium. Inmiddels hebben we ruim 80.000 docenten getraind!

Doelstellingen

  • Ruim 5.000 kinderen en jongeren volgen goed christelijk onderwijs
  • Docenten volgen trainingen, zodat de kwaliteit van het onderwijs verbetert
  • De gemeenschap wordt versterkt via bijeenkomsten, trainingen en workshops

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Onderwijs verandert levens

Meer over ons onderwijsprogramma