Toegang tot goed, christelijk onderwijs

Haïti is een bijzonder land met veerkrachtige inwoners. Ondanks natuurrampen en politieke onrust kijkt men vooruit. De inwoners zijn vastberaden om hun kinderenen een goede toekomst te geven. Roodnelson kan hierover meepraten. Hoewel zijn ouders het schoolgeld niet konden betalen, lieten ze hem tóch naar school gaan. ‘Soms werd ik naaar huis gestuurd. Sinds ik deel uitmaak van het onderwijsprogramma, wordt het schoolgeld voor mij betaald en kan ik op school blijven. Ik heb ook geen tekort meer aan schoolmaterialen zoals boeken en een uniform.’

Onderwijs in de moedertaal

Het onderwijs in Haïti is echter niet altijd van goede kwaliteit. Leraren zijn vaak niet goed opgeleid en lang was er geen lesmateriaal in de moedertaal van de kinderen. Met ons netwerk hebben we hier sinds kort verandering in gebracht: kinderen leren nu lezen en schrijven in zowel het Frans als Creool. Dit maakt leren een stuk gemakkelijker!

Doelstellingen

  • 5.800 kinderen ontvangen christelijk onderwijs, maaltijden en medische zorg
  • Kinderen krijgen onderwijs in hun moedertaal, waardoor de leerresultaten verbeteren
  • Docenten ontvangen trainingen en leren goed lesgeven

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Christelijk onderwijs voor kinderen in armoede

Meer over het onderwijsprogramma