Goed onderwijs in Nepal

‘Een docent geeft les, de kinderen luisteren.’ Dat was jarenlang het model van de lessen in Nepal. Om hier verandering in te brengen, hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd in het verbeteren van een 1-jarige bacheloropleiding voor docenten, in samenwerking met Nepal Open University. Daarnaast zijn tientallen docenten getraind in en om de hoofdstad Kathmandu. Inmiddels is het project uitgebreid naar meer vier gebieden in Nepal. Ons doel: 500 docenten trainen voor het einde van 2024 en investeren in goede klaslokalen.

Training voor ouders

De ouders van de kinderen die nu naar school gaan, zijn opgegroeid tijdens de Nepalese Burgeroorlog. In deze tijd was het onderlinge wantrouwen groot. Ook op school was dit merkbaar: je mocht je niet teveel aan een docent hechten, en de docent werd zéker niet gezien als rolmodel. Tegenwoordig is dit gelukkig wel anders, maar ouders weten niet goed hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen. We training daarom de ouders/verzorgers, zodat ze hun kind beter kunnen ondersteunen in het opgroeien en ook begeleiding kunnen bieden bij het maken van huiswerk. 

Samenwerking met de overheid

In iedere regio werken we intensief samen met de burgemeesters en onderwijsmedewerkers van de regio. Het is mooi om te zien dat ze gemotiveerd zijn om het onderwijs in hun gemeente te verbeteren. Ze kopen de benodigde lesmaterialen zoals blokkendozen en leggen zelf ook geld in. Eén van de lokale overheden draagt maar liefst 30% van de kosten bij. Samen komen we vooruit!

Christelijk onderwijs verboden

Zeker christelijke scholen staan in Nepal voor veel uitdagingen, want voor christenen is weinig ruimte in de samenleving. Toch lukt het deze scholen om ondanks de beperkingen die de overheid oplegt Bijbelse normen en waarden in de lessen te verwerken. Materialen zijn mede gebaseerd op Bijbelse waarden zoals liefde, eenheid, hoop, vertrouwen, gelijkheid, eerlijkheid, zorg voor de zwakken en openheid en transparantie.

Doelstellingen

  • 500 docenten opleiden, zodat ze onderwijs van goede kwaliteit geven
  • 300 ouders trainen, zodat ze hun kinderen leren ondersteunen in het onderwijs
  • Scholen verbeteren, o.a. door het aanschaffen van materiaal voor spelenderwijs en actief leren en door het vernieuwen van bibliotheken en het opzetten van ICT labs

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.