Naar school

Via het onderwijsprogramma kunnen 320 kinderen uit de sloppenwijk Kamwokya naar de Kampala City Council Primary School. Op deze school geven ruim 40 docenten les aan zo’n 1800 leerlingen in 22 klaslokalen. De school heeft elektriciteit en biedt de benodigde sanitaire voorzieningen zoals toiletten en water.

Het onderwijs in Oeganda is gratis, maar er zijn wel kosten voor schoolspullen, maaltijden en medische zorg. Om te voorkomen dat kinderen uit de allerarmste families stoppen met school vanwege deze kosten, neemt AMG via sponsoring de schoolkosten voor haar rekening en bouwt onze partnerorganisatie samen met de school aan de kwaliteit van de leraren. Na schooltijd ontvangen de kinderen via AMG aanvullend, christelijk onderwijs en leren ze vaardigheden zoals probleemoplossend vermogen en leiderschap. Met deze kennis kunnen de kinderen verandering realiseren in de gemeenschap.

‘Ik kan niet wachten!’

Echte verandering vindt pas plaats wanneer de Oegandese overheid de toegang tot onderwijs ondersteunt en stappen zet om het beleid aan te passen. We zijn daarom erg dankbaar dat de lokale overheidsmedewerker het onderwijsproject aanmoedigt. Hij liet in één van de eerste gesprekken weten: ‘Het opleiden van kinderen uit de sloppenwijken is een geweldige investering om het leven van de families en de hele gemeenschap te verbeteren. Ik kan niet wachten om de kinderen naar school te zien gaan en hard te zien studeren!’

Doelstellingen

  • 320 kinderen uit de sloppenwijken ontvangen christelijk onderwijs
  • De kinderen en ouders leren vaardigheden om armoede te ontstijgen
  • De overheid zet zich in voor een goed onderwijsbeleid

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Christelijk onderwijs voor kinderen in armoede

Meer over het onderwijsprogramma