Onderwijs, maaltijden en medische zorg

Voordat Emmanuel werd geboren woedde er een jarenlange burgeroorlog in Sierra Leone. Sindsdien werkt men hard om het land weer op te bouwen. Ondanks de tegenslagen gaat men door. De inwoners van Sierra Leone werken hard en zijn vastberaden om hun kinderen een hoopvolle toekomst te bieden.

Woord en Daad biedt samen met haar partnerorganisaties CTF en EFSL christelijk onderwijs aan kinderen die opgroeien in armoede. Binnen het onderwijsprogramma kunnen de kinderen naar het basisonderwijs en daarna naar de middelbare school. In enkele gemeenschappen is er ook kleuteronderwijs voor de jongste kinderen. Daarnaast ontvangen de kinderen maaltijden en medische zorg.

Training voor docenten

De kwaliteit van het onderwijs vormt een grote uitdaging in Sierra Leone. In de dorpen staan docenten vaak zonder bevoegdheid voor de klas en de salarissen zijn laag. De kwaliteit van de docent is heel belangrijk voor het onderwijs van een kind, daarom investeren we in het trainen van docenten en gaan we in gesprek met de overheid. Zo verbeteren we stap voor stap de kwaliteit van het onderwijs!

Doelstellingen

  • Christelijk onderwijs van goede kwaliteit voor ruim 2.300 leerlingen
  • Docenten trainen, zodat de kwaliteit van het onderwijs verbetert
  • Goede sanitaire voorzieningen op school

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Christelijk onderwijs voor kinderen in armoede

Meer over ons onderwijsprogramma