Opvang en christelijk onderwijs

Onze partnerorganisatie FDB biedt onderdak en christelijk onderwijs aan straatkinderen. Veel van de kinderen hebben een trauma of andere psychische problemen door de uitzonderlijk moeilijke omstandigheden waarin ze opgroeiden, daarom ontvangen zij ook traumaverwerking en psychische en pastorale ondersteuning.

FDB biedt naast opvang en onderwijs in de hoofdstad Ndjamena ook christelijk onderwijs op scholen in twee andere regio’s. De inwoners van deze regio’s zijn overwegend moslim, maar op de scholen staat het Woord van God centraal: er wordt met elkaar gebeden, gezongen en Bijbel gelezen. De kinderen leren bovendien belangrijke normen en waarden zoals respect hebben voor elkaar. Daarnaast worden de kinderen in het onderwijsprogramma gestimuleerd om gekregen gaven en talenten te ontwikkelen.

Re-integratie bij familie

Re-integratie is een belangrijk speerpunt van het werk van FDB, daarom gaan we altijd direct op zoek naar de familie van elk opgevangen kind. Zolang de zoektocht duurt woont het kind in het opvangcentrum, maar zodra de familie is gevonden, begint de volgende stap in het traject: de familie ontvangt begeleiding en ondersteuning, zodat het kind na een aantal maanden weer veilig kan terugkeren naar de familie. Een voorwaarde voor re-integratie is een veilige thuissituatie. Weeskinderen of kinderen uit gebroken families kunnen vaak veilig wonen bij een oom, tante, broer, zus, of ander familielid. Mocht ook dit niet mogelijk zijn, dan wordt er gezocht naar een pleeggezin.

Raoul woont nog in het opvangcentrum. ‘De leraren zijn aardig, maar houden wel goed in de gaten of ik mijn best doe op school. Mijn familie had vaak geen geld om eten te kopen, maar op het centrum van FDB krijg ik elke dag drie maaltijden en ontvang ik medische zorg als dat nodig is. Mijn hoogtepunt van de dag is ‘s avonds om 19:00 uur. Dan hebben we een moment van zingen en Bijbel lezen. Hierna gaan we naar bed. De begeleiders houden in de gaten of we ’s nachts niet de straat op gaan.’

Doelstellingen

  • 275 kinderen ontvangen christelijk onderwijs
  • Kinderen werken aan herstel in het opvangcentrum
  • Families zijn zich bewust van de gevaren van uitbuiting

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Meer over ons werk tegen kinderuitbuiting

Meer over het onderwijsprogramma