Het verschil tussen arm en rijk is enorm op de Filipijnen. Hoewel het onderwijs gratis is, krijgt niet ieder kind de kans om naar school te gaan. Woord en Daad werkt samen met AMG Filipijnen om kinderen wél die kans te geven. Dat doen we binnen verschillende projecten.

Christelijk onderwijs aan 3.300 kinderen

Veel gezinnen op de Filipijnen kunnen nauwelijks rondkomen. De ouders willen graag goed voor hun kinderen zorgen, maar dit is soms best een uitdaging. Kinderen worden daarom al jong toegelaten tot de centra van AMG. Hier krijgen ze eenvoudig onderwijs. De wat oudere kinderen gaan naar een overheidsschool, maar vaak is de kwaliteit van dit onderwijs matig: de klassen zijn groot en er is weinig aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Kinderen komen daarom na de lessen naar het centrum voor extra onderwijs en Bijbelonderwijs.

Dolores: een dorp sterker dan de storm

De kinderen in het dorp Dolores hebben hele andere uitdagingen: in 2013 werd hun dorp volledig weggevaagd door orkaan Haiyan. Woord en Daad startte een noodhulpcampagne, maar er was behoefte aan duurzame opbouw van het dorp. Daarom is er in 2019 een project gestart om het dorp verder op te bouwen. Kinderen krijgen toegang tot onderwijs en ook de ouders volgen trainingen waarin ondernemerschap en financiële onafhankelijkheid wordt gestimuleerd. Inmiddels bloeit Dolores op en bewijst het dorp dat ze sterker is dan de storm. We werken toe naar een volledig zelfstandig dorp in 2029!

Doelstellingen

  • Christelijk onderwijs van goede kwaliteit voor 3.300 kinderen
  • In 2029 een weerbaar en zelfstandig Dolores
  • Betrokken ouders via training en vrijwilligerswerk

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Christelijk onderwijs voor kinderen in armoede

Meer over het onderwijsprogramma