Projectupdate Duurzame Visserij Sri Lanka (juni 2022)

Sri Lanka heeft economisch zware jaren achter de rug. Het toerisme is een belangrijke pilaar van de economie, maar sinds aanslagen op Paaszondag in 2019 en de start van de coronacrisis in 2020 staat die sector onder druk. Daar bovenop komt de impact van stijgende prijzen op de wereldmarkt. Sinds begin dit jaar zijn er protesten tegen de regering. 30 mei was de vijftigste dag van de Gota Go Home protesten in het land.

Samen met lokale partners ondersteunen we vissers in het noorden van het land. We stimuleren duurzame visvangst en ontwikkeling van de keten. De cijfers over 2021 vallen tegen ten opzichte van de doelstellingen. Dat komt vooral door beperkende maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daardoor konden we bijvoorbeeld veel minder trainingen geven dan gepland.

Zeekomkommers

In 2021 zijn tien nieuwe zelfhulpgroepen gestart, daarmee zijn er 53 van deze groepen in het project. Het is positief dat mannen zich ook aansluiten bij groepen waar vooral vrouwen lid van zijn. Deze groepen sparen gezamenlijk en kunnen het gespaarde geld uitlenen aan de leden. De spaargroepen werden getraind in verschillende financiële onderwerpen, zoals goed bestuur, huishoudgeld en leiderschap.

We moedigen vrouwen aan om een licentie aan te vragen voor het kweken van zeekomkommers. De nationale regering wil in deze sector investeren. 50 vrouwen vroegen een vergunning aan. Dit proces neemt enige tijd in beslag. Inmiddels hebben 23 vrouwen een vergunning gekregen. Daarmee kunnen ze starten met het kweken van zeekomkommers. In Azië is de vraag naar zeekomkommers groot. Op dit moment zijn er 16 kwekerijen in de vissersdorpen in het project.

Een ander speerpunt van het project is het bevrijden van vissers uit de leningfuik waar ze in vast zitten. In december 2021 konden we de lening van 8 vissers oversluiten naar een lening met eerlijke voorwaarden. Daarnaast ontvingen 10 vissers een lening voor investeringen.

Impact klimaatverandering

In 2021 startten we met een onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering voor de vissers. Dat onderzoek leverde interessante inzichten op in hoe de vissers getroffen worden door het steeds onvoorspelbare weer. Ook trainden we 500 inwoners van de vissersdorpen in verschillende sessies over onder andere klimaatverandering, biologische viskweek, bescherming van paaigronden en duurzame visserij. Daarnaast werd een voorlichting gegeven aan 100 schoolkinderen over hun specifieke leefomgeving.

Voor de vissers waren de laatste maanden van 2021 lastig. In november en december veranderde de windrichting vaak en kregen de kustgebieden te maken met overstromingen door regenwater uit het binnenland. Hoewel de vissers zo vaak als mogelijk de zee op gingen, viel hun vangst tegen ten opzichte van voorgaande jaren.

Daardoor hebben de vissers een lager inkomen. In deze periode werden minder leningen afgelost. Door het lagere inkomen is het voor de vissers aantrekkelijk om op de korte termijn te focussen en bijvoorbeeld duurzame vismethoden niet te gebruiken. Daarmee hopen ze voldoende inkomsten te genereren. Vanuit het project blijven we de vissers stimuleren om ook in die moeilijke periodes naar de langere termijn te kijken.

Voedselbos als bron van weerbaarheid

“Binnenkort is er helemaal geen brandstof meer beschikbaar, deelde de minister van Financiën vandaag mee.” Ik zit samen met Suthagar, onze Sri Lankaanse partner en tevens mijn huisgenoot voor drie maanden, achter het huis. Suthagar maakt zich zorgen over zijn land. En terecht.

Vissen, een mannenberoep?

Vissen is mannen werk. Dat is de overheersende opvatting in veel vissersdorpen in het noorden van Sri Lanka. Een misvatting, want er zijn wel degelijk vrouwen die de zee op gaan om te vissen of op een andere manier geld verdienen in de vissector. Elisabeth Paththinathan (56 jaar) gaat al sinds haar tienerjaren de zee op, maar als ze samen met andere vrouwen een officiële vissersgroep wil starten botst ze tegen vooroordelen op.

Resultaten 2021

195

vissers leverden aan de verwerkingsfabriek
(doelstelling: 145)

10

vissers getraind in ondernemerschap
(doelstelling: 320)

361.800kg

vis gevangen door de vissers

(doelstelling: 387.000kg)

10%

inkomstengroei voor de vissers
(doelstelling: 20%)

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring