Projectupdate Duurzame Visserij Sri Lanka

Ook in de eerste maanden van dit jaar wierpen de vissers op Sri Lanka hun netten uit. Door verschillende factoren viel de vangst tegen. Dat is een tegenvaller die doorwerkt in de jaarresultaten van de vissers. In een normaal jaar piekt de vangst in de achterliggende maanden, maar die piek bleef dit jaar uit. Keerzijde is dat door de lagere aanvoer de prijzen stabiel bleven. De Sri Lankaanse regering stimuleert biologische productie in de landbouw en visserij en wil gekweekte zeevruchten promoten. Dat biedt kansen voor de vissers in het project. De plannen voor verduurzaming van de visserij sluiten namelijk goed aan op dit overheidsbeleid. Daardoor is er goede samenwerking met overheidsorganisaties.

Corona

Op Sri Lanka gelden strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daardoor is het voor onze partner onder andere lastig om de dorpen te bezoeken en evenementen en trainingen te organiseren. Trainingen worden veelal online gegeven en via de telefoon houden we contact met de gemeenschappen. Ondertussen maken we plannen om de trainingen zo snel mogelijk weer in de gemeenschappen op te pakken. Uiteraard bepalen de geldende maatregelen wanneer dat mogelijk is.

Iedere visser heeft recht op een waardig bestaan als schakel in een waarde keten.

Samen met lokale partners werken we aan duurzame verandering in de vissector op Sri Lanka. We bevrijden vissers uit de fuik van louche lening verstrekkers en we trainen hen om op een duurzame manier vis te vangen of te kweken. We stimuleren vrouwen om in de sector aan de slag te gaan en we zoeken naar een betrouwbare afnemer voor de vis.

Woord en Daad bouwt verder op een noodhulpproject dat ZOA vijf jaar geleden startte. EO Metterdaad maakte deze reportage over het project. De reportage laat zien hoe de vissers leven en hoe de lening fuik hen in de greep heeft.

Op deze pagina presenteren we de resultaten van het project

Kweken zeekomkommers tegen overbevissing biedt economische kansen

Pilenthiran Anthonees is secretaris van de coöperatie Thevanpitty Rural Fisherman Cooperative Society in het noorden van Sri Lanka. Dit is één van de coöperaties waar Woord en Daad mee samenwerkt om de visserij in het land te verduurzamen en vissers te verlossen uit een fuik van lening verstrekkers. Pilenthiran vertelt over verduurzaming van de sector in zijn dorp:

Lening geeft hoop voor de toekomst

Selvanayagam Arulventhan staat in de boot. Samen met nog drie andere vissers controleert hij het net en bereidt hij zich voor op de volgende tocht naar zee. De 32-jarige visser maakt even tijd om te vertellen over zijn leven. ‘Ik leefde als een arbeider, zonder stabiel inkomen of visgerei. De lening die ik kreeg, geeft me hoop voor de toekomst.

Vissers worden ondersteund en getraind

De vissers melden dat de vangsten jaarlijks teruglopen. Ze wijzen onder andere op de gevolgen van klimaatverandering en de impact van meer visgerei dat gebruikt wordt. Door weersinvloeden viel de vangst dit jaar nog meer tegen.

Door de lagere vangst bleven de prijzen stabiel, ondanks dat de vraag naar vis daalde als gevolg van de scheepsramp met de XPRESS.

Tijdens trainingen leren de vissers om de paaigronden te lokaliseren en te beschermen. Daarnaast wordt er veel voorlichting gegeven over illegale vismethoden. Deze gecombineerde aanpak zal naar verwachting de visstand verbeteren.

Tegelijk zien we een nieuwe kans voor de vissers in het kweken van zeevruchten. Vooral zeekomkommers zijn een goede aanvulling op het inkomen. Dit sluit aan bij de ambitie van de nationale regering. Zeekomkommers worden veel geëxporteerd naar andere Aziatische landen.

Vrouwen zijn actief in de sector

Op verschillende manieren betrekken we vrouwen in de sector. Het aantal vrouwelijke leden van Self Help Groups (SHG’s) steeg licht. Dit zijn spaargroepen waarvan de leden elkaar ondersteunen. Het spaargeld kunnen ze uitlenen aan bijvoorbeeld een visser om te investeren. Sommige spaargroepen bestaan alleen uit mannen of vrouwen, maar we zien ook dat mannen zich aansluiten bij spaargroepen die voorheen alleen vrouwelijke leden hadden.

Ook zijn vrouwen geïnteresseerd in het kweken van zeekomkommers. Omdat dit aansluit bij het overheidsbeleid is er goede samenwerking met de autoriteiten. In de afgelopen maanden meldden 100 mensen zich voor een licentie om zeekomkommers te kweken. Onder hen waren 50 vrouwen.

Tot slot ondersteunden we coöperaties met enkel vrouwelijke leden om te groeien en een officiële registratie te krijgen bij de overheid. Andere coöperaties moedigen we aan om ook vrouwen toe te laten als leden.

Coöperaties worden versterkt

Naast het werk om de positie van vrouwen binnen de coöperaties te verbeteren, werkten we aan trainingsmateriaal over illegale vismethoden. Er zijn onder andere tekeningen gemaakt die de lessen illustreren. Voor de inhoud van de trainingen werken we nauw samen met overheidsorganisaties.

Daarnaast brengen we samen met de gemeenschappen paaigronden in kaart. Binnen de gemeenschap is hierover veel kennis, maar die wordt niet altijd gedeeld. Door de paaigronden vast te leggen, kan de visstand beter beschermd worden.

Ook gaven we in juni, toen de coronamaatregelen kortstondig versoepeld werden, trainingen over het risico van de schuldenfuik waarin veel vissers verstrikt zitten. Daarnaast leerden de vissers in een training onderhandelen met de opkopers over een betere prijs.

Directe link met een fabriek

Zeekomkommers zijn een goed exportproduct, maar de markt functioneert niet optimaal. Er worden door de partijen in de keten vaak prijsafspraken gemaakt. Als de aanvoer stijgt zullen er ook nieuwe partijen betrokken moeten worden in deze handel. Partnerorganisatie F3 onderzoekt welke betrouwbare partijen de gekweekte zeekomkommers kunnen afnemen van de vissers.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring