BEDANKT

voor uw aanmelding!

/ WELKOM ALS SPONSOR

We hebben uw aanmelding verwerkt!

Hartelijk bedankt voor uw aanmelding. Met sponsoring biedt u perspectief aan een kind dat leeft in armoede. Gesponsord worden betekent niet alleen nu een grote verandering het leven van uw sponsorkind, maar ook voor zijn/haar toekomst. Uw sponsorkind krijgt door uw bijdrage toegang tot christelijk onderwijs, maaltijden en medische zorg. De docenten ontvangen trainingen en ook de ouders worden betrokken bij het onderwijs.

Bevestiging

Wij gaan uw aanmelding verder verwerken, en binnenkort ontvangt u van ons een welkomstpakket. In dat welkomstpakket zit een bevestiging. We vragen u deze zo spoedig mogelijk in te vullen en terug te sturen.

/ VEELGESTELDE VRAGEN

/ OVER SPONSORKINDEREN

Tot welke leeftijd blijft mijn sponsorkind in het programma?

In principe worden via Woord en Daad kinderen gesteund tot hun 18e levensjaar. Dit kan, in het geval van een vervolgstudie, tot maximaal het 22e levensjaar worden verlengd.

Kan het zijn dat een kind voortijdig uit het programma gaat?

Dit komt voor, en het kan zowel positieve als negatieve redenen hebben. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de ouders van het kind een betere baan hebben gekregen, en dat daardoor de steun uit Nederland niet meer nodig is. Een voorbeeld van een negatieve reden is dat het kind door de ouders naar huis is gehaald om thuis te helpen met werken op het land. Lees hier meer.

Wat gebeurt er met het kind als hij/zij na de 18e verjaardag uit het programma gaat?

Het sponsorprogramma is erop gericht dat jongeren die uit het programma gaan in staat zijn een zelfstandige plaats in de maatschappij in te nemen. Kinderen en jongeren worden in het programma hiervoor toegerust. Jongeren die dat kunnen, kunnen doorstuderen of zoeken direct een baan.

/ VRAGEN OVER DE SPONSORPOST

Kan ik een brief sturen aan mijn sponsorkind?

Ja! Kinderen vinden het heel waardevol om post uit Nederland te ontvangen. Klik hier om direct een brief te schrijven of kaart te versturen.

Kan ik ook een kind sponsoren als ik geen brieven kan/wil schrijven?

Dit kan zeker! Er zijn dan twee keuzes die u kunt maken:

  • Steun een kind via anonieme sponsoring: U steunt nog steeds een kind, maar er is geen correspondentie van en naar het kind.
  • Maak gebruik van onze vrijwilligers. Woord en Daad heeft vaste vrijwilligers die brieven schrijven naar kinderen die geen post ontvangen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via sponsoreenkind@woordendaad.nl.

Hoe vaak ontvang ik post van mijn sponsorkind?

U ontvangt de volgende correspondentie van uw sponsorkind:

  • 2x per jaar een brief
  • 1x per jaar een voortgangsrapport
  • 1x per jaar een nieuwe foto

Het kan voorkomen dat één van de documenten niet (tijdig) bij u aankomt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door onrust in het land, onvoorziene omstandigheden bij onze partnerorganisatie of het kind, of problemen met de post in het land waar het kind woont. Woord en Daad doet er alles aan om minimaal de bovengenoemde documenten jaarlijks aan u toe te sturen.

Schrijft mijn sponsorkind de brieven zelf?

Woord en Daad stimuleert het dat de kinderen de brieven zelf schrijven. Uiteraard zijn de jongste kinderen (nog) niet in staat de brieven zelf te schrijven, en worden ze geholpen bij het schrijven. Ook bij oudere kinderen komt het voor dat ze geholpen worden met het schrijven, bijvoorbeeld als ze het moeilijk vinden om zelf iets te schrijven. In sommige landen worden de brieven klassikaal geschreven, en kunnen kinderen zelf aanvullingen doen op het klassikale voorbeeld.

/ CONTACT MET MIJN SPONSORKIND

Kan ik persoonlijk contact hebben met mijn sponsorkind?

Wij ontmoedigen het om contact te hebben met uw sponsorkind buiten Woord en Daad om. Dit kan wederzijdse verwachtingen scheppen die niet goed zijn voor u of het kind. Laat daarom communicatie met het kind altijd via Woord en Daad lopen.

Kan ik mijn kind bezoeken?

Dit is mogelijk. Woord en Daad organiseert soms sponsorreizen. Daarnaast kunt u ook op eigen initiatief uw kind bezoeken. Dit loopt wel altijd via Woord en Daad en de desbetreffende partnerorganisatie.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer