Ik verloor mijn zelfvertrouwen, omdat ze me aan zoveel vreemden liet zien. Op 19 februari 2019 voerde de politie een reddingsoperatie uit en viel ons huis binnen. Daarna werd ik met mijn broertjes en zusjes naar Bahay Silungan gebracht.
Mayette (15) Slachtoffer van online misbruik

Opvangcentrum Bahay Silungan - Filipijnen

Bahay Silungan is een veilige plek voor kinderen en tieners die slachtoffer zijn van (online) seksueel misbruik. In het opvangcentrum kunnen ze weer spelen en plezier maken. De coaching door een psycholoog helpt hen om vooruit te kijken. Mayette is één van deze meiden. Ze spreekt nu in kerken om andere mensen bewust te maken van de gevolgen van misbruik. Naar de toekomst kijkt ze hoopvol: ze wil haar studie afmaken en zich via scholen en kerken blijven inzetten om misbruik te stoppen. Draagt u hieraan bij door een kind te sponsoren?

Sponsor een kind dat na een heftige periode werkt aan herstel:

  • U steunt een kind voor € 50 per maand
  • Het kind krijgt opvang, begeleiding en christelijk onderwijs
  • Na re-integratie gaat uw steun nog zo’n 2 jaar door
  • Briefcontact is mogelijk en regelmatig ontvangt u een update over activiteiten
Sponsor een kind

Wat houdt sponsoring van een kind uit Bahay Silungan in?

Na een heftige periode van misbruik vinden kinderen in het opvangcentrum Bahay Silungan een tijdelijk onderdak. Samen met een maatschappelijk werker, psycholoog, therapeut, arts en een aantal verpleegkundigen leren zij hun trauma te verwerken én bereiden zij zich voor op re-integratie bij hun familie.

Vaak is dit na 2 jaar, maar dit kan door omstandigheden ook langer duren. Als re-integratie bij de familie niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de dader zich in de familiekring bevindt, wordt een andere oplossing gezocht. Pleegzorg of begeleid zelfstandig wonen zijn vaak ook goede opties. Ieder kind blijft ook na de re-integratie nog zo’n 2 jaar begeleiding ontvangen.

Ook onderwijs is belangrijk bij het opbouwen van een hoopvolle toekomst, daarom gaan de kinderen elke dag naar een school in de buurt. In het opvangcentrum wordt er via Bijbelverhalen, gebeden, liederen en verwerkingen aandacht besteed aan het christelijk geloof. Op zondag wordt er een kerkdienst gehouden. Na re-integratie volgen de kinderen onderwijs op een school bij hen in de buurt.

Opvangcentrum Tsjaad

In het opvangcentrum in de hoofdstad N’djamena wonen 35 kinderen (4 t/m 17 jaar) die lange tijd op straat hebben geleefd. Vaak zijn zij door hun thuissituatie in het criminele circuit terecht gekomen, maar in het opvangcentrum bloeien ze op. De kinderen volgen christelijk onderwijs en krijgen persoonlijke begeleiding, zodat ze straks veilig kunnen terugkeren naar huis en een hoopvolle toekomst kunnen opbouwen.

Opvang, begeleiding en re-integratie

  • De kinderen wonen tijdelijk in het opvanghuis van onze partnerorganisatie FDB. Hier ontvangen ze onderdak, christelijk onderwijs, drie maaltijden per dag en medische zorg.
  • Vaak hebben de kinderen een trauma of andere psychische problemen door het leven op straat. Daarom is er veel aandacht voor traumaverwerking en psychische en pastorale ondersteuning.
  • De kinderen worden in een kortlopend traject voorbereid op het terugkeren en zelfstandig functioneren in de maatschappij.

Voor € 50 per maand steunt u een kind in dit opvangcentrum. Contact is helaas niet mogelijk; wel ontvangt u regelmatig updates van activiteiten.

Meld u aan om een extra kwetsbaar kind te steunen

Vul uw gegevens in.

Stap 1 van 2

Naam(Vereist)

Woord en Daad gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zie onze privacyverklaring.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en er zijn Servicevoorwaarden van toepassing.

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op!

Jaco Ottevanger Programmaleider Onderwijs