OPVANG EN ONDERWIJS
VOOR JONGE SLACHTOFFERS VAN MISBRUIK

/ DOEL
EEN VEILIGE OMGEVING VOOR KINDEREN OP DE FILIPIJNEN

OPVANG

De kinderen wordt een veilige omgeving geboden in het opvangcentrum Bahay Silungan.

BEGELEIDING & ONDERWIJS

De kinderen ontvangen psychologische begeleiding en christelijk onderwijs.

RE-INTEGRATIE

Na zo’n 2 jaar keren de kinderen weer terug in de maatschappij.

/ ACHTERGROND

OPVANG EN ONDERWIJS VOOR JONGE SLACHTOFFERS VAN MISBRUIK

Een jongen werd door zijn moeder verkocht aan de leider van een motorclub, die hem uitbuitte. Een meisje is door haar ouders gedwongen om voor de webcam seksuele handelingen te verrichten. Het zijn slechts twee verhalen die het leed schetsen waar kinderen op de Filipijnen mee te maken krijgen. Tijdens de lockdown is het aantal slachtoffers van seksueel misbruik en uitbuiting nog eens verdrievoudigd.

Bahay Silungan vormt een veilige haven waar de kinderen kunnen werken aan een hoopvolle toekomst. Want dat is wat we alle kinderen toewensen!

SPONSORING VAN EEN KIND UIT BAHAY SILUNGAN

Opvang, begeleiding en re-integratie
Na een heftige periode van misbruik vinden kinderen in het opvangcentrum Bahay Silungan een tijdelijk onderdak. Samen met een maatschappelijk werker, psycholoog, therapeut, arts en een aantal verpleegkundigen leren zij hun trauma te verwerken én bereiden zij zich voor op re-integratie bij hun familie. Vaak is dit na 2 jaar, maar dit kan door omstandigheden ook langer duren. Als re-integratie bij de familie niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de dader zich in de familiekring bevindt, wordt een andere oplossing gezocht. Pleegzorg of begeleid zelfstandig wonen zijn vaak ook goede opties. Ieder kind blijft ook na de re-integratie nog zo’n 2 jaar begeleiding ontvangen.

Christelijk onderwijs
Ook onderwijs is belangrijk bij het opbouwen van een hoopvolle toekomst, daarom gaan de kinderen elke dag naar school. In het opvangcentrum volgen kinderen reguliere lessen zoals lezen, schrijven en rekenen. Via Bijbelverhalen, gebeden, liederen en verwerkingen wordt er aandacht besteed aan het christelijk geloof. Op zondag wordt er een kerkdienst gehouden. Na re-integratie volgen de kinderen onderwijs op een lokale school.

‘Hier ben ik veilig, ver weg van de webcam. Daar ben ik dankbaar voor. Ik kan nu ook naar school. Later wil ik juf worden!’

/ SPONSORING VAN EEN KIND

Het kind krijgt opvang, begeleiding en christelijk onderwijs

Na re-integratie gaat uw steun nog zo’n 2 jaar door

U krijgt 2 keer per jaar een brief en 2 keer per jaar een update over het project

INZETTEN OP PREVENTIE

Het sponsorprogramma richt zich niet alleen op de opvang, begeleiding en re-integratie van slachtoffers van misbruik, maar ook op maatschappelijke verandering. Een gedeelte van de sponsorbijdrage wordt daarom besteed aan het organiseren van conferenties over uitbuiting. Dit doet onze partnerorganisatie AMG samen met het Ministerie voor Sociale Zekerheid en Ontwikkeling, en ook de nationale regering is hierbij betrokken. Daarnaast worden er trainingen gegeven aan lokale kerkleiders, zodat zij zelf hun gemeenschap bewust kunnen maken van dit onrecht. Ook de gere-integreerde kinderen spelen een actieve rol in het verspreiden van deze boodschap. Zo hopen we uiteindelijk kindermisbruik te voorkomen!

Dit project is onderdeel van het Woord en Daad sponsorprogramma. Voor meer informatie over het basis sponsorprogramma, kijk op deze pagina.

/ SPONSOR EEN KIND UIT BAHAY SILUNGAN

Vanwege hun ervaringen met (online) seksueel misbruik, zijn de sponsorkinderen uit Bahay Silungan kwetsbaar. We kiezen daarom bewust om op onze website alleen hun voornaam te noemen. Daarnaast gebruiken we foto’s waarop de kinderen niet herkenbaar in beeld zijn. Bij de start van de sponsoring ontvangt u meer informatie over uw sponsorkind.

IN DE PRAKTIJK

VERHALEN VAN HET SPONSORPROGRAMMA UIT BAHAY SILUNGAN

Meer persoonlijk contact en langere tijd
betrokken bij één kind?

Bekijk dan ons basis sponsorprogramma.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring