VEILIGE OMGEVING
VOOR KINDEREN

IN TSJAAD

BEKIJK DE VIDEO OVER DIT PROGRAMMA

/ DOEL
EEN VEILIGE OMGEVING VOOR KINDEREN IN TSJAAD

OPVANG

De kinderen wordt een veilige omgeving geboden.

TRAINING

De kinderen ontvangen diverse trainingen.

RE-INTEGRATIE

Ze keren na een kort traject weer terug in de maatschappij.

/ ACHTERGROND

SPONSORING IN TSJAAD

Het sponsorprogramma in Tsjaad is gericht op kinderen (4 t/m 17 jaar) die lange tijd op straat hebben geleefd. Vaak zijn zij door een moeilijke thuissituatie al op jonge leeftijd in het criminele circuit terecht gekomen. Sponsors bieden een kind naast christelijk onderwijs ook een veilige omgeving en begeleiding, zodat het kind zelfstandig in de maatschappij kan bouwen aan een hoopvolle toekomst.

HET SPONSORPROGRAMMA
SAMENGEVAT:

  • De kinderen wonen tijdelijk in het opvanghuis van onze partnerorganisatie FDB. Hier ontvangen ze onderdak, christelijk onderwijs, drie maaltijden per dag en medische zorg.
  • Vaak hebben de kinderen een trauma of andere psychische problemen door het leven op straat. Daarom is er veel aandacht voor traumaverwerking en psychische en pastorale ondersteuning.
  • De kinderen worden in een kortlopend traject voorbereid op het terugkeren en zelfstandig functioneren in de maatschappij. Daarnaast worden de ouders ook intensief begeleid, zodat zij hun kind weer kunnen opnemen in het gezin.

Veelgestelde vragen

Word ik persoonlijk aan een kind gekoppeld?

Vanwege de snelle re-integratie van sponsorkinderen is het niet mogelijk om een persoonlijke band op te bouwen. U wordt daarom niet één op één aan een kind gekoppeld, maar steunt tijdens uw sponsorperiode meerdere kinderen. Alle sponsorkinderen blijven anoniem en correspondentie is niet mogelijk. U kunt op elk gewenst moment uw sponsoring stopzetten.

Hoe blijf ik op de hoogte van het sponsorprogramma?

Twee keer per jaar houden wij u op de hoogte van de voortgang van het sponsorprogramma in Tsjaad. Op die momenten ontvangt u ook een persoonlijk verhaal van één van de sponsorkinderen.

/ SPONSOR EEN KIND IN TSJAAD

Ja, ik bied kinderen in Tsjaad een veilige omgeving (€50,- per maand)

1
2
  • MM slash DD slash JJJJ

Of: sponsor een kind dat thuis woont

Onze partnerorganisatie FDB biedt ook christelijk onderwijs, maaltijden en medische zorg aan 47 kinderen die bij hun familie wonen. Zij gaan niet naar het opvangcentrum, maar volgen onderwijs op een lokale school. Deze kinderen steunen? Dat kan voor €32,- per maand via anonieme sponsoring!

IN DE PRAKTIJK

VERHALEN VAN HET SPONSORPROGRAMMA IN TSJAAD

Het verhaal
van Kévine (10)

Sponsorkind
uit Tsjaad

Het verhaal
van Raoul (12)

Sponsorkind
uit Tsjaad

Het verhaal
van Narmadji (23)

Voormalig sponsorkind
uit Tsjaad

Persoonlijk contact en langere tijd
betrokken bij één kind?

Bekijk dan ons basis sponsorprogramma.

Samen sterk!

Deel deze pagina met familie en vrienden.

En steun net als 23.000 andere sponsors ook een kind

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring