Vakonderwijs Oeganda – projectupdate april 2021

Voor jongeren op het Oegandese platteland is werk vinden een grote uitdaging. Vakonderwijs in combinatie met ondernemerschapstraining biedt de jongeren perspectief. Samen met de lokale vakschool van partner ADP ondersteunen we jongeren om een toekomst op te bouwen. In 2019 rondden 105 jongeren hun training af. Met zestig van deze jongeren is ongeveer een jaar later contact gezocht. Ze hebben allemaal een goed inkomen. De jongeren die de kapperstraining volgden, verdienden het meeste ten opzichte van de andere opleidingen.

120 jongeren starten opleiding

Het cursusjaar 2020 zou in mei beginnen, maar door de coronapandemie en de maatregelen van de Oegandese regering is dit uitgesteld tot september. 120 jongeren uit de districten Abim, Adea, Kaabong en Karenga startten met hun opleiding. Vijftien van deze jongeren zagen zich genoodzaakt hun training te staken. Elk heeft daarvoor eigen motieven, zoals persoonlijke omstandigheden of de afstand tot de vakschool die te lang is. Twee jongeren stopten met de training, nadat hun vaders overleden. Zij zijn van plan in 2021 de training weer op te pakken.

Ambitie en marktontwikkeling

De ambitie van de jongeren en de kansen in de markt zijn twee belangrijke aspecten voor het vakonderwijs in Oeganda. Vorig jaar startte de vakschool een opleiding hotelmanagement op aanvraag van jongeren. In het district Kotido volgden 25 jonge vrouwen deze opleiding.

Ook ontwikkelingen in de markt hebben invloed op de aanmeldingen. 30 jongeren meldden zich voor de bouwopleiding. Dat is meer dan in voorgaande jaren en ruim boven de verwachting van 20 aanmeldingen. Eén van de oorzaken zijn de ontwikkelingen in de bouwsector in Karamoja. Er zijn veel bouwplannen, waardoor er veel werkgelegenheid is. De jongeren spelen hier op in door deze opleiding te kiezen.

8

jongeren volgden de opleiding houtbewerking

30

jongeren volgden de bouwopleiding

23

jongeren volgden de opleiding Fashion & Design

23

jongeren volgden de opleiding motortechniek

25

jongeren volgden de opleiding hotelmanagement

Impact corona

In reactie op de coronapandemie heeft de Oegandese regering een aantal maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. De verschillende maatregelen hadden ook gevolgen voor het vakonderwijs. Zo konden de rijlessen voor jongeren niet doorgaan en werden trainingen tijdelijk in de dorpen gegeven en niet op de vakschool. Ook werd de bijdrage van de studenten voor het onderwijs anders ingevuld. Normaal worden de jongeren om een financiële bijdrage gevraagd voor het onderwijs. De coronacrisis heeft direct invloed op de levensomstandigheden van de jongeren, daarom is besloten om de bijdrage in 2020 niet te vragen. Wel zijn de jongeren zelf verantwoordelijk voor vervoer en accommodatie tijdens de training.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring