Long read

‘Onderwijs belangrijk middel om uit de armoede te komen’

Henriët Kessels-Roseboom Communicatiemedewerker

‘Vrijwilligerswerk kost wat van je tijd, maar als je hiermee kinderen weer perspectief kunt bieden op een toekomst zonder armoede, dan is het de moeite waard!’ Aan het woord is Willem Smit, voorzitter van Woord en Daad Katwijk. De vrijwilligersgroep in het vissersdorp vergaderde voor het eerst op 7 februari 1978 en bestaat dus al ruim 45 jaar.

‘Op dit moment zijn er zeven vrijwilligers betrokken bij ons comité’, vertelt Willem. ‘En één vrijwilliger is contactpersoon voor de collecteweek in Rijnsburg – dat maakt ook deel uit van Katwijk. Ook heeft het comité die een stapje teruggezet hebben, maar nog wel betrokken zijn.’ Met hun activiteiten steunen de vrijwilligers al geruime tijd 20 kinderen in Ethiopië.  

Onderwijs
‘We zien (vak)onderwijs als een belangrijk middel om uit de armoede te komen. Daarom steunen we graag kinderen via kindsponsoring en andere onderwijsprojecten, bijvoorbeeld voor kinderen die op straat leven,’ vertelt Willem. Ook de keuze voor Ethiopië lag voor de hand. ‘Dat is zo gegroeid vanwege de betrokkenheid van onze oud-voorzitter Jan van der Boon bij dit land.’ Het comité onderhoudt ook contact met de gesponsorde kinderen. Een comitélid stuurt de kinderen voor hun verjaardag een bericht. 

Collecte
Daarnaast steunt het comité een opvangcentrum voor straatkinderen in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. De opbrengst van de jaarlijkse diaconiecollecten van de hervormde gemeente te Katwijk aan Zee en van de jaarlijkse collecteweek in oktober wordt over beide doelen verdeeld.  

‘Wij vinden de huis-aan-huiscollecte in oktober de meest rendabele actie,’ vertelt Willem. ‘Daar investeren we dus in.’ Deze actie levert de vrijwilligersgroep namelijk zo’n 10.000 euro per jaar op. ‘We hebben eerder ook zangavonden en verkoopacties met scholen georganiseerd en helpen organiseren.’ De eerste zangavond na corona kunnen ze zich nog goed herinneren. ‘Heel bijzonder, toen dit na lange tijd weer georganiseerd kon worden voor het goede doel.’ 

Hoop
Want voor dit goede doel zetten de vrijwilligers zich graag in. ‘Door onze steun krijgen kinderen uit straatarme gezinnen een kans om uit de armoede te komen, naar school te gaan en een vak te leren,’ vertelt Willem enthousiast. ‘Zij krijgen hoop op een betere toekomst! De naam van de lokale partnerorganisatie Hope Enterprises spreekt ons daarom bijzonder aan. Voor onze kinderen is onderwijs normaal, voor de kinderen in Ethiopië is onderwijs heel bijzonder, zeker gelet op de hoge voedselprijzen en voedselonzekerheid door de oorlog in Oekraïne. Daardoor is er nog minder geld over in de gezinnen voor onderwijs. Als comitéleden zetten wij ons daarom graag in om deze kinderen nieuw perspectief te bieden!’ 

Op de foto v.l.n.r.: Willem Smit, Huig van Beelen, Caroliene van der Meij, Petra Slijkhuis, Ria Kuijt, Jan van Duijvenbode en Theodora van Es.