Ons sponsorprogramma in:
Ethiopië

3.359

Kinderen in het programma

12

Scholen waar de kinderen opzitten

26,7%

Leeft onder de armoedegrens van $1,25 per dag

Over Ethiopië

Ethiopië is één van de oudste landen ter wereld. Het grootste gedeelte van de bevolking is werkzaam in de landbouw. Koffie is het grootste exportproduct van Ethiopië, maar onderontwikkelde technieken en droogte maken de landbouw vaak moeilijk. Ook analfabetisme is een groot probleem: meer dan de helft van de mensen boven de 15 jaar kan niet lezen of schrijven. Toegang tot onderwijs is daarom van groot belang!

/ PARTNERORGANISATIE HOPE ETHIOPIË

De partner

HOPE Enterprises HOPE is werkzaam in Addis, Dessie, Gambella, Assosa, Roggie en Herrara. Op de scholen van HOPE is directe aandacht voor kinderen, op de vakscholen krijgen zij beroepsgerichte trainingen. Op de scholen is een open sfeer, gebeurtenissen worden geëvalueerd en tips worden serieus genomen. Hierdoor blijven kinderen gemotiveerd en betrokken. Hope betrekt ook de ouders actief bij het onderwijs. Voor hen zijn er ook diverse bijeenkomsten op school. Er worden veel onderwerpen besproken op deze avonden, zoals verantwoordelijkheid, hygiëne en voedsel.

Dessie branch
Dessie is een grote stad in het noorden van Ethiopië. Dessie ligt in het hoogland, zo’n 2500 meter boven het zeeniveau. In deze stad wonen ongeveer 170.000 inwoners.

Gambella branch
Gambella is een regio in het westen van Ethiopië. In dit gebied vormen de zogenoemde Nuer en Anuak de twee grootste bevolkingsgroepen. Tussen deze twee groepen zijn regelmatig spanningen. Als blijkt dat de situatie te onveilig wordt, worden de lessen uitgesteld.

Addis branch
Addis is de hoofdstad van Ethiopië. Door de onveiligheid in het land vluchten veel mensen naar de stad. Daar zijn grote krottenwijken ontstaan. Veel mensen huren een stuk land om voedsel te verbouwen. De landeigenaren drijven de prijzen steeds verder omhoog, veel mensen raken dan in financiële problemen.

Assosa branch
Assosa is een stad in het westen van Ethiopië en ligt boven Gambella. Ook in deze stad is het vaak onrustig. Er vinden regelmatig aanslagen plaats, waarbij slachtoffers vallen.

Roggie branch en Herrara branch
Roggie en Herrara zijn twee plattelandsgebieden in Ethiopië. Herrara ligt ten westen van Addis, de hoofdstad van Ethiopië. Veel kinderen hebben niet voldoende voedsel door de droogte.

‘Mijn moeder heeft een eigen moestuintje, maar dit is niet genoeg om rond te komen. Toen ik 6 jaar was, kon ik dankzij het sponsorprogramma toch naar school. Nu ben ik 14 jaar, binnenkort doe ik examen!’
– Akugn Agwa Thomas

‘We zijn dankbaar voor de kans die wij krijgen om onderwijs te volgen op de avondschool. Hierdoor gloort er hoop in ons leven en kunnen we onze dromen najagen. We ontvluchtten de armoede op het platteland en vonden in Addis Abeba werk als dienstmeisje. Op de avondschool leren we lezen, schrijven en rekenen. Ook worden we aangemoedigd om op kleine schaal een eigen onderneming op te zetten. We willen graag een eigen kiosk openen!’
– Zinash, Meskerem en Meseret

/ BESCHIKBAAR LESMATERIAAL UIT DIT LAND

Afrika

Leskist, geschikt voor groep 1-8 voor een plezierige en leerzame ‘reis’ door Afrika.

Ethiopië

Lessenserie & Materiaal, geschikt voor leerlingen van groep 5-8.

Kidskwartiertjes

Wij komen digitaal naar jullie toe met de Woord en Daad tourbus! Samen bezoeken we diverse (sponsor)landen. Kijk mee!

Presentatie

Een (online) presentatie, afgestemd op jullie school of klas.

Ethiopië

Online lessen met verwerkingen, afgestemd op onder- en bovenbouw.

Actiemateriaal

Aan de slag met een klus- of muntkaart, bijvoorbeeld voor jullie sponsorkinderen.

Wereldspelen

Speel waterspelletjes en combineer sportiviteit met kennis over andere culturen.

/ SPONSORKINDEREN IN DIT LAND

Meer informatie

over het sponsorprogramma, lesmateriaal of presentaties?
info@woordendaad.nl of 0183-611874

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring