Op het Calvijn College in Krabbendijke (locatie Kerkpolder) willen we ons inzetten voor jongeren in Sri Lanka. Via Job Booster van Woord en Daad ontvangen jongeren training en worden ze begeleid naar werk. De vader van Sasikamar werkte letterlijk dag en nacht om zijn dochters een toekomst te bieden. En toch was dat niet genoeg. Sasikumar moest stoppen met school. Nu, na het volgen van een administratieve training, heeft de 21-jarige Sri Lankaanse zelf een baan. ‘Het is een grote zegen voor onze familie.’

We komen in actie voor Sri Lanka door het organiseren van een actiedag in de loop van het schooljaar. Daar gaat u/jij nog meer over horen. Daarnaast starten we collecte 3.0, in plaats van collectegeld inzamelen op maandagmorgen. Op deze manier kan iedereen die ons initiatief een warm hart toedraagt hun kleine of grote(re) gift ieder uur van de dag overmaken.

Als u/jij een bedrag wil overmaken dan kan dat snel een eenvoudig via het donatieformulier op deze pagina. Hier wordt live de collecteopbrengst van de klas bijgehouden en later in het jaar ook de opbrengsten van de actiedag.

Alvast bedankt voor uw gift!

Ja, ik steun deze actie

Alvast hartelijk bedankt!

Doneren