Het epicentrum van de beving lag in Jarakot, de regio direct naast de regio waar een partnerorganisatie van Woord en Daad werkt. Onze partner KISC/EQUIP implementeert hier het INTENT-programma. Dit project richt zich op het verbeteren van onderwijs voor leraren. Daarvoor werken meerdere belanghebbenden samen om betere onderwijs- en leerervaringen te krijgen voor alle partijen: de leraren, studenten, scholen, hogescholen en universiteiten.

De organisatie HDCS, die onderdeel is van ons netwerk in Nepal, verleent eerste noodhulp in het getroffen gebied. Zij hebben hun ambulance beschikbaar gesteld voor vervoer van gewonden. Verder leveren zij tentzeilen, evacuatiematerialen en medicijnen.