‘God heeft ook Haïti geschapen’
Directeur-bestuurder Rina Molenaar opende de avond met Woord en gebed. Ook reflecteerde ze op haar eerste reis naar Haïti in 2004. ‘Ik kwam toen in gesprek met Sege, vader van zeven kinderen. Ergens aan het einde van het gesprek vroeg ik: “Hoe kijkt u naar de toekomst? Heeft u nog hoop voor uw kinderen in Haiti?”  Zijn antwoord was eenvoudig. “Ja, ik heb hoop want ik weet dat God ook Haïti heeft geschapen.” Bij alles wat we horen mogen we deze boodschap voor ogen houden!’

Grond zonder rust
Marcel Catsburg, auteur van het boek ‘Grond zonder rust’ nam ons vervolgens mee in de historie van Haïti. ‘De westerse koloniale overheersing, de roofzuchtige rol van de overheid en economische elites en de buitenlandse inmenging hebben Haïti kwetsbaar gemaakt. En er is tot op heden weinig veranderd.’ Hoe houden Haïtianen tóch stand in een historisch zo diep gewortelde kwetsbaarheid? ‘Net als wij in Nederland verlangen de mensen naar overvloed. Veel Haïtianen wenden zich tot God en verwachten verlossing van Hem. Niets is onmogelijk bij God. Dat biedt veel Haïtiaanse christenen houvast.’

‘Jullie gebed helpt ons’
De avond werd afgesloten door Daniël Jean-Louis. Hij is directeur van P&A Haïti, een partnerorganisatie van Woord en Daad. ‘Vorig jaar werd een schooldirecteur ontvoerd. De medewerkers van de school besloten toen om hun eigen geld bij elkaar te leggen, zodat de directeur werd vrijgelaten.’ Het is een voorbeeld van de kracht en saamhorigheid die er is. Daniël benadrukte vervolgens het belang van onderwijs en een goede economie. ‘Alleen met een goede economie kun je een land opbouwen, daarom is onderwijs zo belangrijk. De kinderen leren op school ondernemerschap, zodat ze later iets voor zichzelf kunnen opbouwen. Ik wil u vragen: Bid voor deze investeringen, want dit kan alleen in Gods naam gebeuren. God zal uiteindelijk voor vrede zorgen. Jullie gebed helpt ons.’