In diverse ketens kwamen collectieve projecten tot stand en werden mogelijke risico’s in kaart gebracht. Via trainingen werd een groot aantal bedrijven voorbereid op aankomende due diligence-wetgeving. Internationaal werd het Local Expert Network verder uitgebreid met lokale risicobeoordelingsexperts. In de jaarrapportage 2022-2023 staan alle resultaten beschreven.

Het convenant werd op 30 juni 2023 afgerond en gefaciliteerd door de SER. Partijen zijn in gesprek over een vervolg na 2023. De resultaten van de eindevaluatie worden na de zomer gepubliceerd.

Meer over beleidsbeïnvloeding