Het Landbouwakkoord vormt echter ook de kaders van de Internationale Strategie Duurzame Landbouw, die het kabinet later dit jaar presenteert. Daarin wil de regering onder meer uiteenzetten hoe doelstellingen op het gebied van handel zich verhouden tot mondiale ontwikkelingsdoelstellingen.

Coherent beleid
Keuzes in Nederland hebben gevolgen voor mensen op andere plekken in de wereld. Het is belangrijk dat de onderhandelaars van het Landbouwakkoord daar nu al oog voor hebben. “Boeren in Nederland en elders zijn onderdeel van hetzelfde voedselsysteem”, stelt politiek adviseur Maarten van Nieuw Amerongen. “Het Landbouwakkoord is pas duurzaam en toekomstbestendig als daarin de stem van voedselproducenten en -consumenten uit het mondiale Zuiden wordt gehoord.” Over de grenzen van ministeries heen moet de overheid coherent beleid voeren ten aanzien van het mondiale zuiden.

Manifest
Hervorming van de Nederlandse landbouw kan bijdragen aan het verduurzamen van het internationale voedselproductiesysteem. Hoe die hervorming eruit zou kunnen zien, zet Woord en Daad uiteen in een manifest, geschreven door een collectief van 72 maatschappelijke organisaties, landbouworganisaties en -bedrijven, milieuorganisaties en wetenschappers. Ook organisaties uit het mondiale Zuiden hebben zich achter deze oproep geschaard, waaronder SPONG uit Burkina Faso, met wie Woord en Daad onder meer samenwerkt in het strategisch partnerschap BENKADI.

Naar het manifest