Mijn naam is Anne-Maike en als afstudeeropdracht voor mijn opleiding communicatie doe ik onderzoek naar de verschillende opvattingen binnen de achterban van Woord en Daad over klimaatverandering en duurzaam leven. Met dit onderzoek hoop ik Woord en Daad te kunnen adviseren hoe zij het beste over deze thema’s kan communiceren.

Door middel van een enquête en gesprekken met mensen uit de achterban van Woord en Daad zal duidelijk worden welke verschillende standpunten er leven. Daarnaast heb ik Jan van der Stoep mogen interviewen. Jan van der Stoep is hoogleraar christelijke filosofie en geeft op verschillende universiteiten colleges over ethische vraagstukken met betrekking tot natuur, voedsel en landbouw. Ook verdiept hij zich in de betekenis van rentmeesterschap en onze verantwoordelijkheid als christenen om voor de schepping te zorgen.

Door dit onderzoek heb ik veel verschillende visies op klimaatverandering en duurzaamheid mogen ontdekken. Ruim 300 mensen hebben mijn enquête ingevuld en vrijwel elk standpunt is aan bod gekomen; de één is ervan overtuigd dat klimaatverandering een urgent probleem is, de ander gelooft dat wij daar geen invloed op hebben. Over de volgende dingen lijkt men het wél eens te zijn:

  • God heeft de mens de verantwoordelijkheid gegeven om de schepping zo goed mogelijk in stand te houden.
  • Duurzaam leven sluit aan bij de christelijke waarden van matigheid.
  • En het geloof helpt om hoopvol te blijven ondanks de gevolgen van klimaatverandering.

Dit onderzoek heeft me laten beseffen dat mijn keuzes niet altijd grote impact te hoeven hebben om waardevol te zijn. Onder andere door minder vaak nieuwe kleding meer te kopen en minder vlees te eten neem ik mijn verantwoordelijkheid om bewustere keuzes te maken.

Wat betekent die verantwoordelijkheid voor u? Ik wil u vandaag uitdagen hier eens over in gesprek te gaan aan de eettafel, in de kerk of met een goede vriend.

De komende periode analyseren we de uitkomsten van de enquete en gaan verder in gesprek met u als achterban over dit belangrijke thema. We houden u van de verdere voortgang op de hoogte!

Anne-Maike Student opleiding communicatie