Ontwikkelingssamenwerking wordt genoemd als beleidsinstrument voor migratiepartnerschappen. Het is onduidelijk of hiermee gedoeld wordt op humanitaire hulp en opvang in de regio als middelen om irreguliere migratie tegen te gaan, of dat dit betekent dat het kabinet ontwikkelingssamenwerking voorwaardelijk wil maken aan het behalen van migratiedoelstellingen. Sommige partijen opperen om ontwikkelingshulp als pressiemiddel in te zetten. Dat is onrechtmatig en bovendien niet effectief. Deze strategie biedt geen duidelijkheid over de positie van het kabinet.

Afrikastrategie

Deze Afrikastrategie kwam mede tot stand op basis van het briefadvies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Een deel van de analyse en aanbevelingen van de AIV zijn overgenomen, zoals de consensus dat Afrika meer zelfvoorzienend moet worden op het gebied van voedsel. Goed dat Nederland hierin wil ondersteunen met kennis en kunde. Volgens de VN is 1 op de 23 mensen wereldwijd aangewezen op humanitaire hulp en zijn 345 miljoen mensen acuut voedsel-onzeker, van wie 47 miljoen als gevolg van de neveneffecten van de oorlog in Oekraïne. Juist daarom is het van groot belang om af te zien van bezuinigingen zoals aangekondigd bij de Voorjaarsnota.

Terecht wordt de jonge bevolking van Afrikaanse landen in verband gebracht met snelle verstedelijking. Jongeren uit rurale gebieden mogen daarbij echter niet over het hoofd worden gezien. Zij hebben evengoed perspectief nodig en spelen onder meer een cruciale rol in de voedselvoorziening.

Over de auteur

Kees Knulst is politiek adviseur bij Woord en Daad. Hij houdt zich onder andere bezig met IMVO.