Het lijkt erop dat we ons in het rijke Nederland, met onze hoge dijken, nog niet zoveel zorgen hoeven te maken. Echter, mensen in Bangladesh, Pakistan of Sub-Sahara-Afrika worden vrijwel dagelijks met de veranderende omstandigheden geconfronteerd.

Voeten in de modder

Zaterdag 14 oktober 2023 vond het Woord en Daad-event Voeten in de modder plaats op bioboerderij de Eemlandhoeve in Bunschoten-Spakenburg. Samen met de deelnemers dachten we na over wat rentmeesterschap voor ons vandaag betekent en welke verantwoordelijkheden we daarin als christen hebben.

Een samenvatting van de lezing die prof. dr. Jan van der Stoep tijdens het event hield, is te lezen in het Reformatorisch Dagblad.

Meer over bewustwording