Binnen het programma Employable Youth Ethiopia (EYE) realiseerden de beide organisaties – binnen een consortium van meerdere partijen – tussen 2016-2021 meer dan 20.000 banen door een intensieve samenwerking met vakscholen, aanbieders van ondernemerstrainingen en private partijen. Ook werden diverse netwerken opgestart om de dialoog tussen stakeholders te verbeteren.

Verder ontwikkelen EYE

Na afloop van het EYE-programma besloten Woord en Daad en Dorcas om de opgebouwde infrastructuur niet te beëindigen en om innovaties af te maken. Zo wordt in 2023 verder gesleuteld aan het Centre of Excellence-model, waarbij vakscholen jongeren trainen voor bedrijven op basis van vooraf gemaakte baan- en loongaranties. Ook ontwikkelen de aanbieders van ondernemerstrainingen nieuwe samenwerkingen om jongeren beter te helpen aan (digitale) bedrijfsondersteuning en toegang tot startkapitaal.

Samenwerking

Afgelopen week tekenden Rina Molenaar, CEO van Woord en Daad, en Agnes Kroese, CEO van Dorcas, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst geeft de intentie weer om de komende jaren gezamenlijk te werken aan het op grote schaal creëren van banen en het bijdragen aan structurele veranderingen in het systeem van jongeren en werk.

‘We kennen elkaar en hebben een bijzondere gezamenlijke historie opgebouwd in Ethiopië’, aldus Agnes Kroese, ‘Het zou gek zijn om niet ons uiterste best te doen om de samenwerking te blijven zoeken, complementair te zijn en de potentie van elkaar en anderen aan te blijven boren. Dat dient het belang van de jongeren waar we ons allebei voor inzetten.’

Rina Molenaar is het hiermee eens: ‘Deze samenwerkingsovereenkomst is een startpunt van een gezamenlijke ontdekkingstocht naar hoe we grootschalige veranderingen kunnen realiseren. Daarin moeten we onze eigen rol kunnen relativeren, ambitieus worden om bescheiden te zijn en proactief de samenwerking aangaan.’

Stakeholders

Het voortgezette EYE-programma brengt belangrijke Ethiopische stakeholders zoals het Ministry of Skills & Labour, de Kamer van Koophandel, werknemers- en werkgeversorganisaties en micro-kredietkoepels bijeen om huidige regelingen en beleid te bespreken en te verbeteren. In de tussentijd realiseert het programma op innovatieve wijze honderden nieuwe banen voor jongeren. Daarin worden Dorcas en Woord en Daad ondersteund door Nederlandse bedrijven en kringloopwinkels.