Welke rol speelt Europa op het wereldtoneel? Met wie en op welke manier werken we samen om internationale doelen te verwezenlijken? En hoe bereiden we ons voor op een toekomst die gepaard gaat met grote sociale, economische en politieke uitdagingen en veranderingen? En hoe kijken verschillende politieke partijen hiernaar in aanloop naar de Europese verkiezingen op 6 juni?

Dit zijn een aantal van de belangrijke vragen die aan bod komen tijdens het debat ‘Europa in de Wereld’ dat Partos, CARE Nederland, Cordaid, Hivos, MoreIn24, WECF Nederland en Woord en Daad gezamenlijk organiseren. Het debat zal plaatsvinden op 29 mei in Den Haag.

Gezamenlijk verkiezingsdebat

De Europese verkiezingen staan voor de deur, en in aanloop naar dit belangrijke evenement organiseren Partos, CARE Nederland, Cordaid, Hivos, MoreIn24, WECF Nederland en Woord en Daad gezamenlijk het verkiezingsdebat ‘Europa in de Wereld’. Dit evenement brengt kandidaat-Europarlementariërs samen om te debatteren over de toekomst en de rol van Europa in een wereld vol uitdagingen. Het debat vindt plaats op woensdag 29 mei 2024, van 15:00 tot 17:00 uur, in de Universiteit Leiden, locatie Schouwburgstraat 2, Den Haag.

Deelnemers

Onder andere Marit Maij, Roelof Bisschop, Reinout van Malenstein en Anja Haga zullen tijdens dit debat met elkaar in discussie gaan over de rol van Europa op het wereldtoneel. Ze zullen ingaan op vragen zoals: Hoe werkt Europa samen met internationale partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken? Welke uitdagingen en kansen liggen er in het verschiet op sociaal, economisch en politiek vlak? En hoe kunnen we ons voorbereiden op een toekomst vol verandering?

Tijdens het debat gaan de kandidaten met elkaar in gesprek, maar is er ook ruimte voor vragen vanuit het publiek. Het debat is opgedeeld in drie deelthema’s:

1. Europa als betrouwbare partner

De Europese Unie zoekt naar een positie op het wereldtoneel. Hierbij gaat het om o.a. invloed, en grondstoffen. De EU zet in op ontwikkelingshulp via Global Gateway, en predikt zich aan gelijkwaardige partnerschappen. Tegelijkertijd lijkt er een uitholling van ontwikkelingsbudgetten te zijn in zowel Brussel als de EU lidstaten. In hoeverre toont Europa zich een betrouwbaar en geloofwaardig partner?

2. Europa als gemeenschap van waarden

In het handvest van de grondrechten van de Europese Unie verbinden de lidstaten zich aan “de ondeelbare en universele waarden van menselijke waardigheid, gelijkheid en solidariteit”. Dit houd in dat rechten en vrijheden zowel binnen als buiten de Unie gewaarborgd worden. Deze waarden staan centraal in internationale verdragen, maar tegelijkertijd staan ze in Europa zelf ook onder druk. Wat zijn deze gedeelde waarden? En hoe beschermt Europa universele mensenrechten in een wereld op drift – binnen en buiten de grenzen van de Unie?

3. Europa en de toekomst

Het toekomstbeeld vertoont talloze uitdagingen. Of het nu gaat om klimaatverandering en de ecologische crisis, sociale ongelijkheid of migratie – Europa staat voor vraagstukken die om daadkracht, durf en snelheid vragen. Maar ook om draagvlak, coherentie en rechtvaardigheid. Het kan niet zo zijn dat we onze problemen afwentelen op mensen elders of de generaties na ons. In hoeverre houdt Europa rekening met de dimensie ‘elders’ en ‘later’ in haar transitie?

Ben je er ook bij op 29 mei? Meld je aan voor het debat en praat met ons door over de rol van Europa.