fbpx

Mensen van de Awash River

WaterPricing – Samen profiteren van de Awash River

Vlakbij Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, ontspringt de 1250 kilometer lange Awash River. De rivier is een levensader voor miljoenen mensen: de mensen van de Awash River. Ze zijn afhankelijk van deze rivier voor  hun (boeren)bedrijf, hun huishouden en hun omgeving.

Langs deze rivier voltrekt zich een stille ramp. Er wordt steeds meer water afgetapt voor de landbouw en de industrie, waardoor de watervoorraad afneemt. Tegelijk wordt er afval- en rioolwater gedumpt, waardoor de rivier is verworden tot de meest vervuilde rivier van Ethiopië. Door een gebrek aan goed beheer, is een rivier die een enorm gebied zou kunnen voeden aan het vervuilen en opdrogen. Dit heeft grote gevolgen voor de mensen van de Awash River.

Daarom werkt Woord en Daad samen met zes partijen  aan verbeterd waterbeheer rond de rivier. Onder andere door het introduceren van een verdienmodel en het faciliteren van verbeterde irrigatiemethoden. Zodat ook de kwetsbare mensen langs de Awash River toegang krijgen tot voldoende water voor hun levensonderhoud.

Ontdek het project via de interactieve kaart

Projectaanpak:

Opvang en hergebruik

Er wordt ingezet op het verminderen van watergebruik en het vasthouden en hergebruiken van water. Zodat er voor meer mensen water beschikbaar komt.

Efficiënte irrigatie

Kwetsbare boeren worden georganiseerd in ‘organisaties van watergebruikers’ en krijgen ondersteuning voor irritagiemethoden.

Slimme monitoring

Er wordt meetapparatuur in de rivier geplaatst om het watergebruik en de waterkwaliteit te meten. Ambtenaren leren hiermee te werken.

Belastingheffing

Door het invoeren van een belastingsysteem gaan draagkrachtigen betalen voor water. Zo komt er geld beschikbaar om het beheer te verbeteren.

De samenwerking:

Woord en Daad werkt in het project samen met zes partijen. Er zijn zowel bedrijven als overheidspartijen betrokken om het project tot een werkend geheel te maken. Twee Ethiopische overheidsinstanties, Awash Basin Authority (AwBA) en OMEB, die ondersteund worden in het heffen van belasting en het waterbeheer. Twee bedrijven (Eijkelkamp en VNGI) die door innovatieve techniek het invoeren van een belastingstelsel en het monitoren van watergebruik mogelijk maken. En de Dutch Water Autorities als kennispartner op het gebied van waterbeheer. Woord en Daad stuurt WaterPricing aan.

Daarbij is ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken intensief betrokken bij dit project. Zij verdriedubbelt elke euro die in het project wordt ingelegd.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Woord en Daad maakt gebruik van cookies.

Door cookies te accepteren helpt u Woord en Daad bij het verbeteren van de website. Lees meer in ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluit deze melding
Privacy-instellingen