fbpx

Mensen van de Awash River

Valuing Water: samen profiteren van de Awash River

Vlakbij Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, ontspringt de 1250 kilometer lange Awash River. De rivier is een levensader voor miljoenen mensen: de mensen van de Awash River. Ze zijn afhankelijk van deze rivier voor hun drinkwater, hun (boeren)bedrijf, hun huishouden en hun omgeving.

Langs deze rivier voltrekt zich een stille ramp. Er wordt steeds meer water afgetapt voor de landbouw en de industrie, waardoor de watervoorraad afneemt. Tegelijk wordt er afval- en rioolwater gedumpt, waardoor de rivier is verworden tot de meest vervuilde rivier van Ethiopië. Door een gebrek aan goed beheer, is een rivier die een enorm gebied zou kunnen voeden aan het vervuilen en opdrogen. Dit heeft grote gevolgen voor de mensen van de Awash River.

Daarom gaat Woord en Daad gaat samen met zes partijen samenwerken rond de rivier. Onder andere door het introduceren van een verdienmodel en het faciliteren van verbeterde irrigatiemethoden. Zodat ook de kwetsbare mensen langs de Awash River toegang krijgen tot voldoende water voor hun levensonderhoud.

Vier projectpakketten:

Slimme monitoring

Er wordt meetapparatuur in de rivier geplaatst om het watergebruik en de waterkwaliteit te meten. Ambtenaren leren hiermee te werken.

Belastingheffing

Door het invoeren van een belastingsysteem gaan draagkrachtigen betalen voor water. Zo komt er geld beschikbaar om het beheer te verbeteren.

Opvang en hergebruik

Er wordt ingezet op het verminderen van watergebruik en het vasthouden en hergebruiken van water. Zodat er voor meer mensen water beschikbaar komt.

Efficiënte irrigatie

Kwetsbare boeren worden georganiseerd in ‘organisaties van watergebruikers’ en krijgen ondersteuning voor irritagiemethoden.

‘De rivier betekent voor ons leven. Ze zorgt dat we in ons levensonderhoud kunnen voorzien. Tegelijk is ze ook onvoorspelbaar, vaak is er watertekort en op andere momenten overstroomd ons land.’

Fiseha Mulat

‘Wij hebben in het droge seizoen niet genoeg water om groente te kunnen verbouwen. Daarom gebruiken we nu afvalwater van de naastgelegen fabriek. Maar dat is slecht water, mensen krijgen er huiduitslag van.’

Kazahan

‘Samen met onze boerengroep hebben we een pomp gekocht om het water uit de rivier te kunnen gebruiken voor onze landbouwgrond. Dat gun in anderen ook! Er ligt nu bruikbaar land braak doordat boeren geen middelen hebben om het water uit de rivier te pompen.’

Nusu Mohammed

De samenwerking:

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Woord en Daad maakt gebruik van cookies.

Door cookies te accepteren helpt u Woord en Daad bij het verbeteren van de website. Lees meer in ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluit deze melding
Privacy-instellingen