Wat houdt WaterPricing in?

Verantwoordelijk gebruik van het water van de Awash is van groot belang. Het is echter niet eenvoudig om tot goed waterbeheer te komen. Daarom heeft Woord en Daad met zes partijen de handen ineen geslagen om het waterbeheer te verbeteren in het Awash Awash Subbasin, een kwetsbaar gebied waar veel kleine boeren werken. Een pakket aan maatregelen moet leiden tot beter beheer van het rivierwater en kwetsbare boeren. Hierbij staan drie pijlers centraal: waterbeschikbaarheid, watertoegang en watergebruik.

Uit welke maatregelen bestaat dit pakket?

Opvang en hergebruik: Er wordt ingezet op het verminderen van watergebruik en het vasthouden en hergebruiken van water. Zodat er voor meer mensen water beschikbaar komt.

Efficiënte irrigatie: Kwetsbare boeren worden georganiseerd in ‘organisaties van watergebruikers’ en krijgen ondersteuning voor irrigatiemethoden.

Slimme monitoring: Er wordt meetapparatuur in de rivier geplaatst om het watergebruik en de waterkwaliteit te meten. Ambtenaren leren hiermee te werken.

Belastingheffing: Door het invoeren van een belastingsysteem gaan draagkrachtigen betalen voor water. Zo komt er geld beschikbaar om het beheer te verbeteren.

Ondersteuning bij opstellen investeringsplan en aanvragen lening: Boeren krijgen ondersteuning bij het opstellen van een business plan (wat nodig is voor een lening), de aanvraag van leningen (individueel of als groep), agrarische training en verbeterde toegang tot productiemiddelen.

Verbeteren van waardeketens: De uitdagingen en beperkingen in het productieproces zijn in kaart gebracht om ondersteuning te bieden hierop.

Waterakkoord: We zoeken samenwerking met alle betrokken partijen om waterbeheer op zowel regionaal als federaal niveau te bevorderen.

Doelstellingen

  • Meetpunten installeren en experts trainen om het watergebruik te monitoren
  • Een werkend registratie- en belastingsysteem waardoor alle gebruikers voor het water betalen
  • Maatregelen voor opvang en hergebruik van water
  • 20% grotere oogst door goede irrigatietechniek en weersverwachtingen

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.