Projectupdate Cashing in on Cashew – november 2022

In de eerste maanden van 2022 werd voor de derde keer cashews geoogst binnen het project Cashing in on Cashew. Met uw steun werken we aan een duurzame cashewketen in Sierra Leone. De voorgaande twee seizoenen waren uitdagend, onder andere door de impact van corona. In deze rapportage blikken we terug op de eerste maanden van 2022 en kijken we vooruit.

Na een moeizame start van het seizoen in 2020 zagen we in 2021 enig herstel, maar de volumes ruwe cashews die de boeren verkochten bleven achter bij de doelstellingen. Het derde seizoen was daardoor essentieel om te bouwen aan een duurzame keten. Ondanks de stijgende trend in de resultaten blijven de cijfers achter bij de doelstellingen..

Focus in boerengroepen

Dit jaar kozen we voor een scherpere focus in de samenwerking met boerengroepen. In Kambia breidden we het netwerk van boerengroepen uit door een aantal clusters te splitsen, zodat er drie nieuwe boerengroepen ontstonden. In april zijn deze nieuwe groepen gestart. Daarmee komt het totaal aantal boerengroepen in het project op 25.

Meer cashews opgekocht

In mei focusten de partners op het ondersteunen bij het opkopen van de cashews. De boerengroepen leveren de cashews in jute zakken (balen) van zo’n 80 kilo per zak. In Kambia zijn naar verwachting de meeste cashews beschikbaar. De volumes die de boerengroepen in dit district noteren, laten zien dat er potentie is in deze regio. De cashewboeren in Soriemanika verkochten 60 balen met een totaal gewicht van zo’n 4.800 kilo. De boerengroep Matonbeaday leverden 80 balen (6.400 kilo) ruwe cashews.

Ook leverden de nieuwe boerengroepen een mooie hoeveelheid cashews. De groep in Wonkifor leverde 70 balen ruwe cashews en de groep in Dakadie verkocht 20 balen ruwe cashews. De boerengroep in Sollie leverde geen cashews. Zij verkochten hun ruwe cashews aan een andere lokale partij. Tijdens een gesprek met deze boerengroep bleek dat de boeren gewend zijn met een ander type zakken te werken, met een andere afmeting. Deze zakken worden normaal voor de rijstoogst gebruikt. Binnen Cashing in on Cashew stimuleren we het gebruik van jute zakken. In de tweede helft van dit jaar zullen we met deze boerengroep verder in gesprek gaan hierover.

Verlenging projectperiode

Cashing in on Cashew heeft door verschillende oorzaken, waaronder de lockdowns als gevolg van de coronapandemie, een valse start gehad. Met goedkeuring van de EU, die het project een subsidie toekende, verlengen we de projectperiode met een half jaar. Dat betekent dat het project eindigt op 30 juni 2023. Die verlenging geeft ons de mogelijkheid om nog een oogstseizoen met de cashewboeren op te trekken.

Voortbouwen op resultaten

Samen met onze partners concluderen we dat het opbouwen van een duurzame keten meer tijd kost dan we vooraf inschatten. De komende maanden werken we op twee sporen aan een vervolg op Cashing in on Cashew. We onderzoeken de mogelijkheden om met meer partijen in de cashewketen samen te werken.

Daarnaast zien we dat de cashewbomen in Sierra Leone gemiddeld minder opbrengen dan in andere landen. Dat komt doordat de boeren hun bomen niet onderhouden en bijvoorbeeld niet bemesten. Samen met een nieuwe partner onderzoeken we de mogelijkheden om in een vervolg van Cashing in on Cashew de boeren verder te ondersteunen bij het onderhoudt aan de bomen.

Leiderschap in boerengroepen

In mei en juni zijn 23 van de 25 boerengroepen getraind in leiderschap. De training had het doel om de boerenclusters beter toe te rusten in management, coördinatie, marketing en communicatie en leiderschap. Onderdeel van de training is het versterken van de gemeenschappen om besluiten te nemen over het werk dat ze op het veld en in de dorpen doen.

Aan het begin van de training werd de achtergrond van Cashing in on Cashew uitgelegd. Vervolgens gingen de deelnemers in kleinere groepen uit elkaar. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek om te praten over goed en verkeerd leiderschap. Een deel van de boeren is analfabeet. De trainingen zijn zo ingestoken dat ook zonder lees- en schrijfvaardigheid de deelnemers kunnen deelnemen aan het gesprek.

Dat doen we door bijvoorbeeld veel te werken met tekeningen. Tijdens de gesprekken over leiderschap werden de groepen uitgedaagd een boom te tekenen die goed leiderschap symboliseert en een boom te tekenen die slecht leiderschap verbeeld. Ook de meerwaarde van werken in boerengroepen werd uitgetekend in een boom. We zien dat deze aanpak werkt. Alle boeren konden een bijdrage leveren. De boeren die nooit naar school gegaan zijn, waren trots dat ze hun ideeën konden presenteren in een tekening.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring