Oogst de toekomst

In 2020 startte Woord en Daad samen met lokale partnerorganisaties met opbouwen van de cashewketen in Sierra Leone. We trainden 3.000 boeren om hun oogst te vergroten en de kwaliteit van de cashews te verbeteren. Dankzij spaargroepen die we in de dorpen startten, verbeterde de financiële situatie van de boeren.

Samen met Akuna Cocoa, Solidaridad, CTF en Jula willen we de cashewsector verder opbouwen, zodat de boeren en hun gezinnen voldoende geld verdienen om van te leven. Akuna Cocoa betaalt een goede prijs voor de cashews via coöperaties.

Coöperaties

We kiezen strategische locaties voor drie coöperaties, zodat zoveel mogelijk boeren zich bij een coöperatie kunnen aansluiten. Een succesvolle coöperatie kan naar verwachting tussen de 1.000 en 2.500 leden hebben. Deze coöperaties verkopen de cashews van de boeren aan Akuna Cocoa.

Ook blijven we boeren ondersteunen om hun oogst te optimaliseren. De boeren worden biologisch en Fair Trade gecertificeerd. Hierdoor krijgen de boeren toegang tot de wereldmarkt met een nicheproduct. In de regio’s waar we werken, wonen in totaal 5.600 cashewboeren.

Wereldmarkt

De komende jaren bouwen we aan een waardeketen voor cashews waarin boeren profiteren van de goede prijzen op de wereldmarkt. Daarmee krijgen zij en hun gezinnen perspectief. Ze verdienen geld, zodat er elke dag drie voedzame maaltijden zijn, zodat de kinderen naar school kunnen en ze eventuele medische kosten kunnen betalen. Die financiële ruimte biedt perspectief voor de toekomst.

Doelstellingen

(2024-2028)

  • 5.600 kleinschalige boeren optimaliseren hun oogst en verkopen via de coöperaties
  • Coöperaties vermarkten de cashews van de aangesloten boeren
  • Boeren en coöperaties zijn biologisch en Fair Trade gecertificeerd

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Cashing in on Cashew is onderdeel van Agrarische ontwikkeling