Voor wie zet uw kerk zich in?

We hebben vier bestemmingen uitgelicht waarvoor uw kerk zich kan inzetten. We komen dan graag langs om alles over het gekozen project te vertellen. Neem gerust contact met ons op!

Wilt u voor langere periode een project steunen? Regelmatig krijgen wij deze vraag vanuit de diaconie van een kerk. Langdurig(er) een project steunen heeft voordelen. Als kerk kunt u op deze manier sterker betrokken zijn bij naasten in andere delen van de wereld. Dankzij de periodieke updates over de ontwikkelingen en voortgang van een project, gaat een project méér leven voor de gemeente. De diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente in Maartensdijk verbond zich in 2023 voor vijf jaar aan een Woord en Daad-project: ‘Woord en Daad is gezien grondslag en doelstelling onze vanzelfsprekende partner als het gaat om ontwikkelingshulp.’ 

Ook voor Woord en Daad heeft meerjarige steun uiteraard voordelen. Wij weten voor een langere periode dat de financiële middelen beschikbaar zijn. En we vinden het mooi om christenen in Nederland te verbinden met onze christelijke partnerorganisaties wereldwijd.

Wanneer u als kerk belangstelling hebt voor meerjarige steun, neemt u contact op met onze relatiebeheerder Kerken. Samen gaan we op zoek naar een passend project.

Financiële adoptie

Geef uw collectezak een gezicht!

Sponsor als kerk een kind

In de kerk spreken we over de hoop van het Evangelie. Maar we geloven ook dat het leven met God hoop geeft voor het leven van alledag. Wilt u als gemeente kinderen wereldwijd een goede start en hoop voor de toekomst geven? Dat kan door het sponsoren van één of meerdere kinderen via het sponsorprogramma ChurchKids. Zo geeft u uw collectezak een gezicht! Concreet voor u als gemeente, levensveranderend voor sponsorkinderen.

Download collectepresentatie

Samen de strijd aan tegen kindslavernij in Ethiopië

‘Soms ben ik zo moe van het werken, dat ik op school in slaap val’, vertelt Samuel* uit Ethiopië. Kinderarbeid en -uitbuiting komt in Ethiopië op grote schaal voor. Een combinatie van armoede, familieproblemen én hiaten in de wetgeving zorgt ervoor dat kinderen vaak worden ingezet om geld te verdienen. Woord en Daad werkt, samen met een consortium van lokale partners, aan de bestrijding van moderne slavernij.

Download collectepresentatie
'We snoven lijm en benzine om ons te verdoven. Zo voelden we geen honger meer, en hadden we geen last van het koude weer.’
*Om privacy redenen is de naam van Galcha gefingeerd

Familles Fortes: sterke gezinnen in Benin

‘Ik ben toegelaten tot de middelbare school!’ De ogen van Nabiou (13) stralen. Voor kinderen in Sinendé, noord-Benin, is naar school gaan alles behalve vanzelfsprekend. Net als veel andere ouders hield Nabiou’s moeder haar zoon thuis om te helpen op het land. Veel gezinnen in Sinendé leven in armoede. Samen met de lokale bevolking in Sinendé werken we aan de toekomst van de gemeenschap, via (agrarische) trainingen en investeringen in het onderwijs.

Download collectepresentatie

Job Booster: jongeren in Burkina Faso aan een baan

‘De training droeg bij aan verbetering van mijn winkel!’ Michel Sawadogo (32) uit Burkina Faso volgde een training via Job Booster. Jongeren in de provincies Sahel, Est en Centre Nord staan voor grote uitdagingen. De economie is fragiel en er is eigenlijk geen industrie. Daardoor is er nauwelijks werkgelegenheid. Woord en Daad wil juist in deze gebieden aanwezig zijn. Via Job Booster werken we aan waardig werk voor 10.000 jongeren.

Download collectepresentatie

Fijn dat u overweegt om een collecte te starten! Wij bieden wij u ondersteunend materiaal aan.

Bericht voor kerkbode/app

Meer informatie?

Heeft uw vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact met mij op.

Lisette Koolmees Relatiebeheerder Kerken en Basisscholen