Drops 4 Crops Benin (augustus 2021)

De impact van water maakten we afgelopen tijd van dichtbij mee. Waar in Nederland bewoners moesten wijken voor water, zoeken de mensen in Canada het water juist op vanwege de extreme hitte. Water heeft soms twee gezichten: verfrissend én vernietigend.

In Benin, een land in de droge Sahel regio, speelt water een belangrijke maar ook een onzekere rol. Valt er dit jaar te veel of te weinig water? Lange periodes van droogte worden afgewisseld door felle regenbuien in het regenseizoen. Dit heeft gevolgen voor het werk van veel boeren. Kunnen de mensen water langer vasthouden als er voldoende valt? Kunnen we gaan zaaien?

Een groot deel van de bevolking in Benin werkt in de landbouw. Drops4Crops zet zich in dit land in om huishoudens in de kwetsbare regio’s weer perspectief te geven.

In deze update geven we u meer informatie over de voortgang van het project. Bedankt voor uw steun aan dit project!

Het project in het kort

In Benin werken we tot en met 2025 aan efficiënter watergebruik in de droge Sahel-regio’s Atakora en Donga. Regio’s die zich kenmerken door veel armoede en een lang droog seizoen. Jonge mensen migreren steeds vaker omdat er nauwelijks iets te verdienen is in het gebied. Er is een dringende behoefte aan enerzijds meer productie en anderzijds het veerkrachtiger maken van de productie. Het hoofddoel is om goed watermanagement te implementeren en efficiënt watergebruik te stimuleren, zodat boeren het hele jaar voldoende water beschikbaar hebben voor de voedselproductie.

Coöperatieontwikkeling 

Tijdens de beginfase van Drops 4 Crops Benin bleek dat de coöperatie die de boeren moest vertegenwoordigen niet naar wens functioneerde. Daarom is deze samenwerking beëindigd. Er is een nieuwe ESOP, een samenwerkingsvorm die lijkt op een coöperatie, opgestart. Met deze ESOP worden de boeren in staat gesteld om gezamenlijk deel te nemen en ook te investeren in waterputten en irrigatiematerialen.

Deze samenwerking gaat goed en voldoet aan de verwachtingen.

Coronasituatie

Op het moment van schrijven zijn er in Benin 113 doden te betreuren als gevolg van Covid-19. De coronacrisis had ook invloed op het Drops 4 Crops-project. Vooral in 2020 was er veel onzekerheid wegens Corona in Benin. Veel mensen waren bang en ‘sloten zich op thuis.’ Hierdoor zijn activiteiten vertraagd. Dit jaar gaat het beter. Men is dit jaar extra hard aan de slag gegaan.

Start en uitvoering

In de vorige update gaven we aan dat de startfase van het project richting een afronding gaat. In oktober a.s. hopen we de start-up fase afgerond te hebben. Tegelijkertijd hopen we zelfs enige demonstratievelden te realiseren. Juist om de vaart in het project te houden, vinden deze fases naast elkaar plaats.

Motivatie

Aan motivatie geen gebrek! We spreken het team van uitvoeringsleider Abel iedere week. We stemmen af, we sturen bij. Het is erg mooi om te zien dat de betrokkenen onverminderd enthousiast zijn over de uitvoering van het Drops 4 Crops-project.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring