Wat houdt het project in?

  1. Boeren krijgen toegang tot een geïntegreerd servicepakket van land, krediet, water en innovatieve irrigatietechnieken;
  2. Er wordt nieuwe infrastructuur beschikbaar gesteld voor de opslag en het vasthouden van water;
  3. Boeren worden getraind in nieuwe productiemethoden;
  4. Door verbeterde marktkennis en marketingtechnieken leren boeren hun inkomsten te verhogen;
  5. De bouw van opslagplaatsen helpt om de oogst langer te bewaren en die gespreid op de markt te brengen, waardoor de producten een betere prijs opleveren.

Waar vindt het project plaats?

In Benin werken we tot en met 2025 aan efficiënter watergebruik in de droge Sahel-regio’s Atakora en Donga. Regio’s die zich kenmerken door veel armoede en een lang droog seizoen. Jonge mensen migreren steeds vaker omdat er nauwelijks iets te verdienen is in het gebied. Er is een dringende behoefte aan enerzijds meer productie en anderzijds het veerkrachtiger maken van de productie. Het hoofddoel is om goed watermanagement te implementeren en efficiënt watergebruik te stimuleren, zodat boeren het hele jaar voldoende water beschikbaar hebben voor de voedselproductie.

Doelstellingen

  • 3.500 boeren kunnen hun inkomsten verhogen dankzij een verbeterde productie
  • 24.000 mensen profiteren van dit project

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.