Projectupdate EYE (juli 2020)

Het EYE-project: een alternatief voor illegale migratie

Europa lonkt. Een toekomst in het Midden-Oosten is voor vele jonge Ethiopiërs een aantrekkelijke optie. Maar de werkelijkheid is weerbarstiger. Hoe kunnen we illegale migratie minder aantrekkelijk maken? Door hoop te bieden en kansen te geven in Ethiopië. Door middel van een opleiding en trainingen willen we jongeren aan het werk helpen voor een betere toekomst in hun eigen land. Het EYE-project biedt jongeren een alternatief voor illegale migratie.

Woord en Daad werkt samen met een heel aantal (lokale) partners om het EYE-project zo effectief mogelijk te maken. We hebben afgelopen jaar geïnvesteerd in samenwerking om zoveel mogelijk jongeren te bereiken en hun een goede opleiding te bieden en aan het werk te helpen. Ook werken we met lokale partners aan bewustwording voor de positie van vrouwen, zodat ook zij toegang krijgen tot de arbeidsmarkt en kunnen voorzien in hun levensbehoeften.

Dankzij uw bijdrage konden we in 2019 duizenden jongeren opleiden en ondersteunen in werk. In 2019 vonden in totaal 4.976 jongeren een baan of zijn een eigen onderneming gestart. Daarmee hebben aan het eind van 2019 15.600 jongeren een baan sinds de start van het EYE-project.

We informeren u graag over de resultaten van het EYE-project in 2019.

Artikel in het ND over het EYE project:

“Ik droomde ervan om in de Arabische wereld te werken, maar mijn ervaringen waren verschrikkelijk”, vertelt Kidist Mezgebu. Ze kwam in aanraking met het EYE-project, volgde trainingen en geeft nu leiding in de keuken van een overheidsgebouw.

Wat is er voor nodig om de jongeren in Ethiopië thuis een toekomst te geven? Het EYE project biedt jongeren een toekomst in hun eigen land.

4.229

jongeren verbeteren hun sociale en communicatieve vaardigheden
(doelstelling 4.248)

1.789

jongeren zijn getraind in ondernemerschap en zakelijke vaardigheden
(doelstelling 1.955)

10.637

jongeren hebben hun studie afgerond
(doelstelling 3.666)

Verhaal van Biniyam Tibebe

Biniyam Tibebe (29) runt met vier vrienden een kippenfarm. Dat is niet altijd zo geweest. Voorheen had hij diverse baantjes die weinig geld opleverden. Met een paar vrienden maakte hij plannen om illegaal naar Europa te migreren. Het is hem niet gelukt Europa te bereiken.
Na een traumatische reis, “niet iedereen van mijn vrienden heeft het overleefd”, kwam hij terug in Ethiopië. Hij had geen werk en al zijn spaargeld en het spaargeld van zijn familie was op. Via de overheid kwam hij in aanraking met het EYE-programma. Daar volgde hij diverse trainingen en kwam hij op het idee om met een paar vrienden een kippenfarm te starten.
Op dit moment betalen ze zichzelf een salaris uit en zijn ze begonnen met het afbetalen van hun lening.

394

Community Business Groups (CBG’s) opgericht

Een Community Business Group (CBG) is een groepje jongeren dat samen een onderneming start en vanuit het EYE-project ondersteund wordt. Ze krijgen advies en ze worden ondersteund om verbinding te maken met financiële instellingen, om hun onderneming tot een succes te maken. In 2019 zijn er 394 CBG’s opgericht. Hiermee is de 5-jaar doelstelling gehaald. Dit is de reden dat we ons meer gaan focussen op versterking en uitbreiding van de CBG’s, om ze daarmee toekomstbestendig te maken.

38

vakscholen zijn kwalitatief versterkt en verder uitgebreid
(doelstelling 35)

4.976

jongeren vinden een baan of starten een eigen onderneming
(doelstelling 4.520)

Toegang tot training en werk voor vrouwen

Omdat vrouwen en meisjes regelmatig uitgesloten worden van toegang tot onderwijs en werk, zullen we in 2020 blijven doorgaan met bewustwording en activiteiten gericht op het laten deelnemen van vrouwen aan het arbeidsproces. Zo staat er, op verzoek van lokale consortium partners, in 2020 een workshop gepland over dit onderwerp. Over het algemeen nemen er evenveel mannen als vrouwen deel aan het EYE-project, maar verschillen de aantallen wel in de diverse programma onderdelen.

“Ik heb een droom”

Lidya Worku stopte met school en vertrok naar buitenland. Ze heeft in drie verschillende landen gewerkt. “Toen ik 24 was kwam ik terug in Ethiopië. Ik had niets meer, geen geld en geen werk. Op het kantoor van de regering heb ik alles verteld. Ik werd geaccepteerd voor het project, heb trainingen gevolgd en nu werk ik. Ook heb ik een droom. Ik wil een eigen wasserette opzetten om mijn familie en andere werklozen te helpen door ze een baan aan te bieden.”

“Zonder het project zou ik niet staan waar ik nu sta”

Absira Amare (22) is een hardwerkende vrouw die een naaiatelier runt in Addis Abeba. In 2019 kwam ze in contact met het EYE-project en volgde ze diverse trainingen. “Ik ben heel blij dat ik geselecteerd ben voor dit programma, want nu weet ik hoe ik mijn eigen bedrijf moet starten. Zonder het EYE-programma zou ik niet staan waar ik nu sta.”

“Mijn leven is erg veranderd”

Na de middelbare school vertrok Kidist Mezgebu naar het Midden Oosten om werk te zoeken. Maar haar ervaringen waren verschrikkelijk. Ze besloot naar Ethiopië terug te keren. Ze heeft diverse trainingen gevolgd. “Dankzij die trainingen verdien ik nu mijn eigen inkomen. Mijn leven is erg veranderd.”

De invloed van COVID-19 op het EYE project

Helaas houdt het coronavirus (COVID-19) ook Ethiopië in zijn greep. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen waardoor er diverse beperkende maatregelen van kracht zijn. Eén van die beperkingen is dat er niet meer dan vier mensen bij elkaar mogen zijn. Dit heeft uiteraard veel invloed op de uitvoering van het EYE-project. Daarnaast realiseren we ons ook dat het EYE-project juist in de nasleep van de coronapandemie van grote betekenis kan zijn.

Een goede samenwerking voor een geslaagd project

Samenwerking is een van de speerpunten om het EYE-project te laten slagen. In de loop van de jaren heeft het EYE-project erkenning gekregen van zowel de overheid als van andere partners in de ontwikkelingssamenwerking. Dat opent nieuwe deuren en mogelijkheden voor verdere samenwerking de komende jaren. Ook in het komende jaar willen we investeren in een goede relatie met onze consortium partners.

  1. We werken samen met de overheid, de private sector en lokale NGO’s om het EYE-project zo goed mogelijk te laten slagen.
  2. Als partnerorganisaties leren we van elkaar en versterken we het EYE-project. Een voorbeeld hiervan is dat een partner van het EYE-project een investering heeft gedaan in materiaal wat gebruikt mag worden door leerlingen van het EYE-programma. Zo leren zij omgaan met moderne materialen die ook gebruikt worden op hun werk.
  3. We overleggen regelmatig met alle partners over de voortgang van het project. De duurzaamheid van het EYE-project; het samenwerken met elkaar als partners en de aanpak van het programma staan hoog op de agenda.
  4. De meerwaarde van de EYE-partners is dat ze het programma allemaal heel serieus nemen en elkaar steeds uitdagen het beste uit het project te halen. Daarnaast is iedereen bereid om net een stapje extra te zetten.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring