Projectupdate EYE (juli 2022)

Het EYE-programma heeft als belangrijkste doel om jongeren te ondersteunen naar werk in Ethiopië. Dankzij uw steun konden we de afgelopen jaren werken aan die doelstelling. Door de jongeren perspectief te bieden in Ethiopië in combinatie met voorlichting over de gevaren van illegale migratie neemt de wens om te migreren af. Een belangrijke stap naar een inkomen is training. Dit onderdeel valt in drie delen uiteen: vaktraining, ondernemerschapstraining en soft skills training. In deze rapportage blikken we terug op de afgelopen vijf jaar.

Vakonderwijs dat aansluit op arbeidsmarkt

De vakscholen speelden een cruciale rol in de training van de jongeren. Binnen het EYE-project is een groot netwerk opgebouwd van vakscholen. Een aantal scholen was direct betrokken bij het project, anderen functioneerden meer als een leverancier van diensten. Traditioneel bestond het aanbod van de vakscholen uit opleidingen van één tot twee jaar.

Binnen het EYE-project hebben we ingezet op korte trainingen van maximaal enkele maanden. We ondersteunden de vakscholen om deze trainingen vorm te geven. Naast een uitbreiding van de trainingen ondersteunden we de vakscholen om te investeren in kwaliteit. Op managementniveau werden trainingen gegeven. Daarnaast zetten we samen met de scholen een enquêtesysteem op om de veranderingen in de levens van de jongeren na de opleiding te onderzoeken. De vakscholen kunnen deze informatie gebruiken om hun trainingsaanbod aan te scherpen.

Naast de vaktraining volgden 35.047 jongeren een soft skills training. Dit is een brede training waarin verschillende sociale vaardigheden en Bijbelse principes naar voren komen. Daarnaast is er aandacht voor sollicitatietraining.

Ondernemerschapstraining

Jongeren met de ambitie om een bedrijf te starten, werd een training ondernemerschap aangeboden. In totaal volgden 13.105 jongeren deze training. Daarna werden de jongeren begeleid bij het starten van een onderneming.

Voor startende ondernemers is krediet om te investeren vaak een uitdaging. EYE ondersteunde jongeren om een lening aan te vragen bij lokale instellingen. Van de getrainde jongeren lukte het 4.243 jongeren (leden van ondernemersgroepen) om succesvol een krediet aan te vragen.

Impact van de trainingen

Het doel van de trainingen is een inkomen voor de jongeren. In de projectperiode vonden 19.955 jongeren een baan of startten een onderneming.  In de meer rurale gebieden, zoals in Wolayita en Borena, was het voor de jongeren lastiger om werk te vinden. Deze plattelandsregio’s hebben sowieso een lage werkgelegenheid.

De eerste maanden van een startup zijn onzeker. In deze eerste periode komt het ondernemerschap van de jongeren al aan het licht. In 2021 bleef 86% van de startups bestaan, ondanks de uitdagende markt waarin sommige ondernemers zich bevonden. Economisch staat Ethiopië voor uitdagingen. Dat merken de jonge ondernemers onder andere aan stijgende prijzen voor ruwe materialen en een afnemende vraag. Ook de rente op een lening is gestegen als gevolg van het conflict in het noorden van Ethiopië.

Het is mooi om te zien dat juist in deze uitdagende markt de jonge ondernemers kansen zoeken en ondernemerschap tonen. Zo zijn er bijvoorbeeld startups in de pluimveesector die overgestapt zijn op ander werk, omdat de prijs voor kuikens flink is gestegen. In andere sectoren blijft de vraag op peil en lukt het ondernemers om meer af te lossen op leningen dan in voorgaande jaren.

EYE 2022 en verder

De successen van EYE en het sterke consortium bieden ruimte om door te bouwen. Vorig jaar begonnen we met de eerste stappen naar een vervolg op het EYE-programma. In 2022 werken we de plannen verder uit. Samen met lokale partijen willen we tot een project komen dat de grondoorzaken aanpakt en op een grotere schaal impact heeft voor jongeren in Ethiopië. We onderzoeken onder andere hoe jongeren betere toegang tot financiën kunnen krijgen.

Op 19 mei organiseerden we in Addis Abeba rondetafelgesprekken met verschillende betrokken organisaties. Samen dachten we na over een grote ambitie om de grondoorzaken aan te pakken waardoor jongeren in Ethiopië geen inkomen hebben. We kijken terug op een zinvolle en inhoudelijke discussie met de betrokken organisaties. De komende tijd werken we samen met deze organisaties de informatie en visie uit tot een aanpak voor de komende jaren.

Resultaten

(2017-2021)

19.955

jongeren hebben een baan of een eigen onderneming een jaar na de training

(doel: 22.095)

3.523

jongeren ondersteund in bedrijfs-ontwikkeling

(doel: 3.000)

35.074

jongeren volgden een soft skills training

(doel: 36.000)

13.105

jongeren zijn getraind in ondernemerschap en zakelijke vaardigheden

(doel: 11.100)

34.626

jongeren hebben hun vaktraining afgerond

(doel: 22.095)

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring