Projectupdate EYE (maart 2021)

Hoewel er kansen zijn voor jongeren in Ethiopie is (illegaal) emigreren toch aantrekkelijk. In sommige gemeenschappen levert het een hogere status op voor familieleden die achterblijven. De reis naar Europa of het Midden-Oosten is echter niet zonder gevaren en eenmaal aangekomen wacht het harde leven in een vreemd land. De jongeren lopen een groot risico om uitgebuit te worden. Met het EYE-project zetten we ons in om samen met een groot aantal lokale partners jongeren beter te informeren over de risico’s van illegale migratie en ondersteunen we hen om in Ethiopië een toekomst op te bouwen.

Sinds de start van het project zijn er mooie resultaten neergezet. Op veel punten lukte het zelfs om de gestelde doelen in 4 jaar te realiseren in plaats van de geplande 5 jaar. Tijd om achterover te leunen is er niet, want zolang het project loopt, blijven we jongeren ondersteunen en werken aan onze doelstellingen. In 2020 lag het werk enkele maanden stil door de coronamaatregelen die de regering nam. Bijvoorbeeld het lobbywerk is uitgesteld naar 2021. Tegelijkertijd ontstaat hierdoor ook de mogelijkheid om de tijd te nemen en samen met de partners na te denken of en hoe EYE een vervolg kan krijgen. In deze rapportage staan we kort stil bij de cijfers, de actualiteit in Ethiopië en de vooruitzichten voor het project.

Herinnert u zich Biniyam nog? In de vorige rapportage vertelde hij over zijn plannen om via Soedan en Libië naar Europa te reizen, maar hij werd in Soedan aangehouden en teruggestuurd. Terug in Ethiopië volgde hij een training binnen het EYE-project en besloot hij om samen met vrienden een pluimveebedrijf te starten. We maakten een fotoreportage van zijn bedrijf.

15.112

jongeren vinden een baan of starten een eigen onderneming

(doel: 22.000)

11.894

jongeren verbeteren hun sociale en communicatieve vaardigheden

(doel: 11.100)

8.386

jongeren zijn getraind in ondernemerschap en zakelijke vaardigheden

(doel: 7.000)

29.888

vakschoolstudenten hebben hun studie afgerond

(doel: 22.000)

38

vakscholen zijn kwalitatief versterkt en verder uitgebreid

(doel: 50)

Ethiopie: corona, sprinkhanen en politieke onrust

2020 is een jaar waarin verschillende gebeurtenissen voor onrust in de Ethiopische samenleving zorgden. De coronapandemie ging niet aan Ethiopië voorbij en de regering nam in de eerste maanden van het jaar stevige maatregelen om verspreiding te voorkomen. Ook het EYE-project kwam daardoor (gedeeltelijk) stil te liggen. Net als in Nederland worden er nog dagelijks nieuwe besmettingen geconstateerd en is de crisis nog niet over.

De boeren in het land kregen rond de zomermaanden te kampen met een sprinkhanenplaag die grote delen van de oogst beschadigde of vernietigde. Daarnaast braken er in juni rellen uit na de dood van een populaire protestzanger. De spanning rond de uitgestelde verkiezingen liepen hoog op en resulteerde in een gewapend conflict tussen het leger en de TPLF in Tigray.

Hoewel niet al deze gebeurtenissen direct in het projectgebied plaatsvonden, werkt de impact wel door in het project.

EYE 2021: jaar van duurzaamheid

Samen met de lokale partners hebben we 2021 uitgeroepen tot ‘jaar van de duurzaamheid’ voor EYE. Dat wil zeggen: we willen de behaalde resultaten verstevigen en een vervolg van het project na 2021 onderzoeken. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht of het opzetten van ‘Centers of Excellence’ een optie is. Dit zijn vakscholen die specialistische trainingen aanbieden voor een bepaalde sector en die door de bedrijven in deze sector erkend worden.

Fotoreportage pluimveebedrijf Biniyan

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring