Fair Maize projectupdate (april 2023)

‘Ik ben dankbaar voor alle inspanningen die gedaan zijn en ik ben God dankbaar dat er dit jaar voldoende regen viel,’ vertelt Issaka M’Bapé Nacro, maisboer uit Sissili. Hoewel de oogst nog niet helemaal binnen is, verwacht hij 70 zakken mais te vullen van zijn akker van 2 hectare. ‘Met deze opbrengst kan ik mijn gezin voeden en de tijd tot het volgende seizoen overbruggen.’ Ook heeft Issaka genoeg geoogst om het krediet van ADS af te lossen en te kunnen investeren voor het nieuwe seizoen.

De situatie van Issaka illustreert het maisseizoen 2022 in Burkina Faso. In het algemeen rapporteren de boeren binnen Fair Maize een goede mais- en cowpeasoogst. Fair Maize ondersteunt boeren in het zuiden en westen van Burkina Faso om hun opbrengst te vergroten. Daarmee dragen we bij aan voedselzekerheid in het land en vergroten de boeren hun inkomen.

Voldoende regen

Aan het einde van het seizoen waren alle boeren binnen Fair Maize er van overtuigd dat ze hun gezin kunnen onderhouden. Samen met onze partners in Burkina Faso boden we de boeren zaad, (kunst-)mest en gewasbeschermingsmiddelen op krediet aan. Doordat we op tijd grotere voorraden aankochten, hadden de prijsstijgingen weinig effect. We konden kunstmest bijvoorbeeld aanbieden onder de marktprijs. De boeren betalen het krediet aan het einde van het seizoen terug met een deel van de oogst. Ook viel er voldoende en regelmatig regen, waardoor de oogst goed uitvalt.

Gedurende het seizoen bezoeken veldwerkers van onze partnerorganisaties een aantal keer de boeren. Ze ondersteunen hen om een optimale oogst te halen. Daarnaast trainen we de boeren in technieken om de oogst te verbeteren. In totaal volgden ruim 2.600 boeren deze trainingen. Gemiddeld haalden de boeren een winst van 2.200 euro.

2023: onderzoek afronden en innovaties

In 2022 startten we met een onderzoek naar een combinatie van mais en soja op dezelfde akker. We verwachten dat deze manier van tussenteelt (of intercropping) een positief effect heeft op de opbrengst. De eerste resultaten lijken dit te bevestigen. Dit onderzoek ronden we in de eerste helft van 2023 af.

Daarnaast werken we aan een innovatie zodat een oude zaaitechniek minder arbeidsintensief ingezet kan worden. Met die techniek wordt elk zaadje in een kuil in de akker geplant. Dat is een heel arbeidsintensieve methode, maar heeft gunstige effecten. Regenwater verzamelt zich in de kuiltjes en krijgt meer tijd om in de grond te trekken, dat remt de gevolgen van droogte. Tegelijk gaat deze manier van werken erosie tegen. Samen met een Nederlandse partner werken we aan een manier om deze zaaitechniek meer machinaal te kunnen toepassen.

30 zakken maïs: wat doe je daarmee?

Stel dat je dertig zakken maïs oogst, wat zou je daarmee doen? Boer Tatié Neya hoeft niet lang na te denken over het antwoord. Ook boer Issaka M’bapé Nacro heeft zijn antwoord klaar. De twee maisboeren uit Burkina Faso geven een vergelijkbaar antwoord: een deel bewaren om zelf te eten, de rest verkopen en het geld sparen of investeren.

Resultaten 2022

2.153

boeren ondersteund binnen Fair Maize

(waarvan 1.908 mannen en 245 vrouwen)

4.865 ha

gezaaid met mais

22.666 ton

mais geoogst

4,65 t/ha

gemiddelde opbrengst van mais

281 ha

gezaaid met cowpeas

287 ton

cowpeas geoogst

1,01 t/ha

gemiddelde opbrengst

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring