Fair Maize projectupdate (mei 2022)

‘Zoals ik de kolven en de dichtheid van mijn maisperceel zie, weet ik dat ik minstens vijf ton zal oogsten. We zijn blij met dit seizoen. Het is echt beter.’ Maisboer Bitiou Tagnan uit Koumbo vat met een paar woorden het maisseizoen van de boeren in Burkina Faso samen. Er is een grote oogst binnengehaald, groter dan verwacht.

Ondersteuning boeren

Fair Maize ondersteunt boeren die mais en cowpeas verbouwen in Burkina Faso. Tijdens trainingen leren de boeren om hun opbrengst te optimaliseren. In 2021 trainden we 1.526 boeren (doelstelling 1.500 boeren). We zien dat de boeren deze nieuwe kennis in de praktijk brengen. Daarnaast biedt ADS, de maisfabriek die de oogst koopt, aan het begin van het seizoen alle materialen die nodig zijn op krediet aan. De boeren ontvangen zaad en mest en (als dat nodig is) gewasbeschermingsmiddelen om plagen en ziektes te bestrijden. Aan het einde van het seizoen betalen de boeren dit krediet af met een deel van hun winst.

Financiële meevallers

Door die materialen slim in te kopen, hadden de boeren in het project een voordeel. Terwijl de marktprijs van kunstmest aan het begin van het seizoen op 26.000 CFA (39 euro) stond, konden de boeren de mest voor 17.400 CFA (26 euro) op krediet kopen. Na de oogst wachtte de boeren nog een financieel voordeel. De prijs voor mais en cowpeas was gestegen, waardoor ze een hogere omzet realiseerden. Voor de boeren is die hogere prijs een mooie meevaller. De andere kant is dat consumenten in Burkina Faso ook geconfronteerd worden met een hogere prijs voor voedsel. Naar verwachting zullen de prijzen voor zaad en kunstmest, en daarmee de prijs van mais en cowpeas, dit jaar verder stijgen. Dat is ook een gevolg van de oorlog in Oekraïne waardoor de prijzen op de wereldmarkt oplopen.

Voldoende regen

Er viel voldoende regen in 2021 om een goede maisoogst te realiseren. Mede daardoor steeg de opbrengst per hectare. Voor de cowpeas viel de regen in de verkeerde periode. Daardoor ging een deel van de oogst verloren en is de gemiddelde opbrengst per hectare lager dan verwacht.

Plannen voor volgend seizoen

De goede oogst geeft de boeren ruimte om concrete plannen te maken voor investeringen. Boerin Mariam Coulibaly uit Djigouèra wil een deel van de oogst aan haar ouders geven. De winst investeert ze in haar kapsalon en in uitbreiding van haar maisveld voor het volgende seizoen. Bitiou Tagnan geeft ook een deel van zijn oogst aan familie. Daarnaast wil hij de winst gebruiken om de materialen voor het seizoen 2022 zonder lening te kopen.

Resultaten 2021

1.526 boeren getraind

Doelstelling 1.500

1.526 boeren leveren mais en cowpeas aan de fabriek

Doelstelling 1.500

2.740 euro gemiddeld nettoresultaat per boer die aan de fabriek leverden

Doelstelling: 650.235 CFA / 986 euro

Resultaten 2021 – mais

3.895 ha

gezaaid met mais

(totaal doelstelling mais en cowpeas: 3.250ha)

18.131 ton

mais geoogst

(totaal doelstelling mais en cowpeas: 13.905 ton)

4,65 t/ha

gemiddelde opbrengst

(doelstelling: 4,6 ton/ha)

13.126 ton

mais geleverd aan de fabriek

(totaal doelstelling mais en cowpeas: 9.734 ton)

Resultaten 2021 – cowpeas

95,5 ha

gezaaid met cowpeas

(totaal doelstelling mais en cowpeas: 3.250ha)

112,6 ton

cowpeas geoogst

(totaal doelstelling mais en cowpeas: 13.905 ton)

1,18 t/ha

gemiddelde opbrengst

(doelstelling: 1,2 ton/ha)

74 ton

mais geleverd aan de fabriek

(totaal doelstelling mais en cowpeas: 9.734 ton)

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring