fbpx

Fair Maize

EEN EERLIJKE PRIJS VOOR EERLIJKE MAIS

Mais en bonen staan vrijwel dagelijks op het menu bij veel mensen in Burkina Faso. Vooral in tijden van droogte ontstaan er geregeld tekorten op de markt. De afgelopen jaren is er al veel geïnvesteerd in de teelt van mais en bonen, maar niet alle boeren profiteren hier van mee. De oogsten en de prijs van de producten schommelt sterk, waardoor de boeren in grote onzekerheid leven over hun inkomsten. Woord en Daad wil deze boeren ondersteunen, zodat ze een stabieler inkomen hebben en meer zekerheid over de oogst.

Boeren staan niet op zichzelf, ze vormen het begin van een keten die eindigt bij de consument die de mais en bonen eet. Om echt verandering te zien bij de boeren, moet ook naar de andere schakels in de keten gekeken worden. Daarom werkt Woord en Daad samen met coöperaties en een lokale fabriek die mais verwerkt. Op die manier bouwen we aan een duurzame verandering in de maisketen die ook blijft bestaan als het project wordt afgerond.

De Boeren:

Veel mais- en bonenboeren hebben een relatief klein stuk grond waarop ze de producten verbouwen. Door de kleine oogsten en de beperkte kennis bij de boeren zijn ze vaak geen interessante leverancier voor fabrieken. Dat kan anders. Veel kleine boeren leveren een grote oogst. Daarom worden tussen 2019 en 2021 zeker 6.000 boeren getraind in de productie van mais en bonen. De boeren leren bijvoorbeeld nieuwe technieken voor het zaaien, waardoor de opbrengst van het land hoger is. Of ze leren zelf compost maken, zodat ze geen kunstmest meer hoeven te kopen. Daarmee besparen de boeren geld en het is beter voor het milieu.

De coöperaties

Samenwerken is belangrijk voor de boeren, want bijvoorbeeld een fabriek heeft niet de mogelijkheid om bij 6.000 boeren de oogst op te halen. Coöperaties kunnen de oogst binnen een gemeenschap bundelen en gezamenlijk verkopen. Dat levert een betere prijs op en daarmee zijn de coöperaties wel een interessante partij voor de boeren. We ondersteunen 17 coöperaties die de mais en bonen van de boeren verzamelen en doorverkopen. Sterke coöperaties zijn belangrijk omdat ze de boeren kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld met trainingen, en ze een betere prijs voor de boeren kunnen realiseren.

De fabriek

Veel mais wordt verkocht aan fabrieken die de mais verwerken. ADS is zo’n fabriek. Wat deze fabriek anders maakt dan de andere is dat ADS werkt volgens het Fair Factory concept. Dat betekent dat de maisfabriek een eerlijke prijs betaalt aan de boeren, een eerlijk salaris betaalt aan de fabrieksmedewerker en omziet naar de mensen die rond de fabriek wonen. Daarmee heeft de fabriek impact op de hele gemeenschap.

Er zijn afspraken gemaakt tussen ADS en de boeren en coöperaties over de levering van mais. De boeren krijgen een eerlijke prijs en ze zijn er zeker van dat (een deel van de) oogst verkocht is. Daarmee hebben ze meer zekerheid over hun inkomen. Tegelijkertijd is de fabriek zeker van de levering van mais, wat ruimte biedt voor investeringen. In samenwerking met een lokale bank wordt gekeken waar geïnvesteerd kan worden om de fabriek verder op te bouwen.

Het resultaat: Eerlijke mais

Doordat Woord en Daad samen met de boeren, coöperaties en de fabriek werkt aan een verbetering van de maisketen. Dat levert de boeren, maar ook de fabrieksarbeiders een stabiel en zeker inkomen op. Daarnaast stimuleren de betrokken partijen de hele sector in Burkina Faso om afspraken te maken over kwaliteit en voedselveiligheid van de producten, duurzame teeltmethoden en transparantie. Al die inspanningen leiden tot het einddoel: eerlijke mais.

Bouw mee aan een eerlijke maisketen!

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Woord en Daad maakt gebruik van cookies.

Door cookies te accepteren helpt u Woord en Daad bij het verbeteren van de website. Lees meer in ons privacybeleid.

Privacybeleid | Sluit deze melding
Privacy-instellingen