Familles Fortes (update juni 2023)

In de gemeenschap in Sinendé staan de generaties voor verschillende uitdagingen. Ouders werken hard om hun gezin te onderhouden. Jongeren oriënteren zich op hun toekomst. Veel kinderen gaan naar school, maar slaan ook wel eens een dag over om te helpen op het land. Met Familles Fortes werken we samen met de mensen in Sinendé aan sterke families. Gezinnen waarin ouders zich geen zorgen hoeven te maken over hun inkomen, waarin jongeren kunnen werken aan hun toekomst en waarin kinderen kind kunnen zijn. In deze rapportage blikken we terug op 2022.

Beste basisschool

De afgelopen jaren ondersteunden we het onderwijs in Sinendé. Onder andere dankzij de moedercomités worden ouders aangesproken als hun kinderen (te lang) niet naar school gaan. Daarnaast ondersteunen deze groepen de kinderen bij het maken van hun huiswerk. En met succes! In 2022 hadden de scholen in Sinendé het hoogste slagingspercentage bij het nationaal examen van alle scholen in de provincie Borgou. Familles Fortes droeg bij aan de goede resultaten van de leerlingen.

In de regio zijn er weinig banen. De meeste jongeren zullen als ondernemer aan de slag moeten om een inkomen te verdienen. Familles Fortes stimuleert kinderen al op de basisschool om ondernemend te denken. Dat doen we bijvoorbeeld met een training ‘Je Creé Mon Entreprise’ (Ik Creëer Mijn Bedrijf).

Ondernemerschap

Jongeren bieden we begeleiding om hen te interesseren in het ondernemerschap. Vorig jaar namen 300 jongeren (waarvan 232 vrouwen) deel aan bewustwordingstrainingen over ondernemerschap. Tijdens deze training leren jongeren een bedrijf op te zetten en leren de jongeren wat erbij komt kijken als ze ondernemer worden.

Volwassenen ondersteunen we om hun ondernemerschap aan te scherpen. Tijdens een training leerden 522 boeren (waaronder 177 vrouwen) hoe ze hun bedrijf kunnen professionaliseren. Dan gaat het bijvoorbeeld om het bijhouden van de administratie en het schrijven van een ondernemingsplan. Ook konden 207 boeren een lening aanvragen bij een lokale bank om hun onderneming verder te ontwikkelen. Daarnaast volgden 1.172 boeren een agrarische training waarin ze leren hoe ze hun gewassen en vee kunnen houden.

Toekomst

Daarnaast is er een trainingsinstituut opgericht dat het doel heeft de voortgang van de activiteiten te waarborgen nadat het Familles Fortes project is afgerond. Vanuit dit instituut zijn er vier demonstratievelden aangelegd. Op deze velden worden verschillende landbouwtechnieken en gewassen getest. Bij goed resultaat worden deze technieken ook toegepast in de trainingen van de boeren.

Tot slot zijn er 10 producenten van biochar opgeleid. Biochar is een houtskoolachtige stof, dat geproduceerd wordt door organisch materiaal onder zuurstofloze omstandigheden te verhitten. Dit product kan van verschillende grondstoffen gemaakt worden, onder andere van plantenresten en mest. Boeren kunnen biochar gebruiken om de bodemstructuur en waterhuishouding op hun akkers te verbeteren. De stof draagt er onder andere aan bij dat voedingsstoffen beter vastgehouden worden, waardoor de vruchtbaarheid van de bodem toeneemt.

Ondernemerschap op de basisschool

De meeste kinderen in Sinendé, in het noorden van Benin, zullen aan de slag moeten als ondernemer. Banen zijn er nauwelijks in deze gemeente. Samen met partnerorganisatie Dedras biedt Woord en Daad op basisscholen in Sinendé de Je Crée Mon Entreprise-training (Ik creëer mijn bedrijf), waarin kinderen leren om ondernemend te denken. Twee directeuren van bassischolen vertellen over de trainingen.

© Woord en Daad | Privacy statementDisclaimer

Bedankt voor uw interesse in een gratis nummer van Daadkracht!

U krijgt binnenkort een nummer van Daadkracht in de brievenbus!

  • Bekijk hier onze privacyverklaring