Oogst de toekomst

Samen met de lokale bevolking in Sinendé in het noorden van Benin werken we aan de toekomst van de gemeenschap. Met als doel een gemeenschap van sterke gezinnen, of zoals ze dat in het Frans zeggen: Familles Fortes. We richten ons op de kinderen en de volwassenen. Uit ervaring weten we dat de begeleiding van jongeren naar werk specifieke kennis vraagt, daarom werken we voor hen nauw samen met Job Booster Benin.

De ouders: goed inkomen en betrokken

Veel gezinnen in Sinendé leven van hun land. We ondersteunen 3.000 boeren. Zij krijgen een training in efficiëntere landbouwmethoden. Daardoor stijgt de oogst. Tegelijkertijd kijken we samen met hen waar economische kansen liggen voor hun gewassen. Door het initiatief bij de boeren te leggen, krijgen ze meer oog voor economische kansen. In de dorpen starten we spaargroepen. Daarmee kunnen de boeren een deel van hun winst wegzetten als spaargeld om op termijn investeringen te kunnen doen of om onverwachte kosten te dekken.

Het kind: goed onderwijs met zicht op arbeidsmarkt

Toegang tot onderwijs is belangrijk, maar daarmee is het doel niet bereikt. De kwaliteit van het onderwijs bepaalt uiteindelijk of de kinderen hun talenten ontwikkelen. Daarom zetten we in op kwalitatief goed onderwijs op scholen in de regio. Op school worden de docenten ondersteunt en toegerust zodat ze in staat zijn om goed les te geven. Ondernemerschap is één van de belangrijke aspecten van het onderwijs. De faciliteiten op de scholen laten vaak te wensen over, daarom worden die ook aangepakt. De scholen worden schoner, veiliger en aantrekkelijker voor de kinderen. Ook in de keukens, waar dagelijks een maaltijd voor de kinderen wordt bereid, wordt schoner gewerkt en er komt een goede drinkwatervoorziening.

Ook ouders spelen een belangrijke rol. De moeders van de kinderen vormen samen een moedercomité. Zij stimuleren dat alle kinderen, ook meisjes, naar school gaan. Als meisjes thuisblijven, bezoeken de comités de ouders om hen te stimuleren hun dochter naar school te laten gaan. Na schooltijd gaan de kinderen van de hogere klassen naar de schoolclub. Ze krijgen daar handvaardigheid en leren hun eigen mini-bedrijfje op te zetten. De moedercomités organiseren ook studieclubs, waar de leerlingen hun huiswerk kunnen maken en geholpen worden met leren.

Ja, ik draag bij aan verandering

U kunt bijdragen via het formulier op de volgende pagina. Of door uw gift over te maken via: IBAN NL64 RABO 0385 4870 88, eventueel onder vermelding van dit specifieke project.

Structurele giften zijn heel belangrijk voor de voortgang van ons werk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Familles Fortes is onderdeel van Agrarische ontwikkeling